Gode miner til slet spil - ”OPERATION GARDENING” – RAF’s minelægninger i de danske farvande 1940-45

Forfatter: Frank Weber

Forlag: SAXO Publishing
Diverse: Pris: 250,00 kr.

Anmelder: Niels Vistisen

Bogen ”Gode miner til slet spil” er den nyeste bog fra Frank Weber, som er medforfatter på den tidligere udgivelse Bomber over Danmark (Nyt Nordisk Forlag, 2012), som grundigt beskriver luftkrigen over Danmark under 2. Verdenskrig. Dette nye værk kan ses i naturlig forlængelse af det tidligere arbejde, fordi det fordyber sig i den sømineudlægning som briterne foretog i danske farvande under krigen, næsten udelukkende fra luften. Den adskiller sig dog fra den tidligere udgivelse ved at stille skarpt på mineudlægningen, der havde sit helt eget strategiske formål, set i forhold til transit af bombefly og egentlige angreb på jorden. Det har været nødvendigt med et helt særskilt værk for at kunne komme tilstrækkeligt i dybden med mineudlægningerne, når både detaljerne omkring aktionerne og minefelterne, såvel som analyserne af effekten skal med, og det er de kommet i denne bog.

Bogen er opbygget kronologisk og på forskermanér med et metodeafsnit, som giver et indblik i det britiske kildemateriale som ligger til grund for bogen. Iblandt metodeovervejelserne kommer forfatteren med nogle velvalgte og relevante betragtninger om historisk metode generelt, som er interessante for alle læsere. Herefter følger en meget grundig gennemgang af de strategiske forhold for Danmark – og bælterne – under 1. Verdenskrig, og de mineringer der her blev foretaget af både briter og tyskere. Selvom det virker fjernt fra 2. Verdenskrig, bidrager det til baggrundsforståelsen og det strategiske (historiske) perspektiv, der er bagtæppe for de overvejelser og beslutninger Royal Air Force og briterne generelt foretog under 2. Verdenskrig. Endvidere er bogens område et forholdsvist ubehandlet emne, hvilket bidrager til spændingsniveauet i læsningen af den.

Før beskrivelserne af selve minelægningsoperationerne er der et godt afsnit om selve minerne og det teknologiske våbenkapløb, fra traditionelle miner, til de mere avancerede typer med akustisk og magnetisk udløsning, samt kombinationen af flere udløsermetoder. Det behandles også, hvordan Royal Air Force overvejede præcis, hvornår man skulle bruge en ny minetype, fordi man fra engelsk side vidste, at tyskerne ret hurtigt ville udvikle modforholdsregler.

Kapitel 5 til 11 omhandler selve mineudlægningerne, opdelt i naturlige faser som følger krigens udvikling. De første mineudlægninger skete allerede 13. april 1940 i Storebælt, for at ramme den tyske skibstrafik til Norge. Desværre blev det første offer den danske færge ”Nyborg” som blev beskadiget og måtte bugseres til Korsør. Beskrivelserne er en læsevenlig og fængende kombination af de enkelte taktiske aktiviteter, med det overordnede operative og strategiske perspektiv. Det er lige spændende at læse om de natlige togter i forældede britiske bombefly som skal navigere ind over Jylland, som det er at læse om uenighederne i Bomber Command i England om hvorvidt man skal prioritere bombefly til mineudlægning eller til bombning af Tyskland. Særligt det sidste er interessant i et større perspektiv, og forfatteren beskriver godt, hvordan drøftelserne foregår mellem Bomber Command og Air Command i England. I begyndelsen af krigen er ”Bomber Harris” chef for den gruppe der skal flyve mineudlægningerne, mens han senere bliver chef for Bomber Command. Kort fortalt herskede der en opfattelse af, at mineudlægningerne ikke var effektive, og at fly i stedet for burde indsættes til direkte angreb på tyske skibe, eller til bombninger af industrien. Men netop her er forfatteren grundig, for der er en omfattende statistik, som viser, at minerne faktisk er mere effektive, end de andre metoder. Det kan lære os lidt om både at måle effekten af ens operationer, og at tænke effektbaseret. Miner er et strategisk våben med strategisk effekt. Det vises intet sted bedre end i krigens sidste måneder, hvor mineringerne af netop de danske bælter forhindrer tyskerne i at flytte styrker fra Norge til det europæiske fastland. Det er ikke fordi minerne sænker mange tyske skibe, men udlægningen af dem medfører at tyskerne ikke vil sejle uden tilstrækkeligt med minestrygere foran – og på den måde har de allierede opnået den ønskede effekt, hvilken reelt er meget større end antallet af sænkede skibe tilsiger.

En så grundig beskrivelse af minelægning i de danske farvande kan heller ikke undgå at være relevant krigshistorie netop nu, hvor truslen fra Rusland italesættes. De nyeste buzzwords er ”A2AD” – anti-acces area denial, og hvor sejlruter til Baltikum med beskyttelse måske er aktuelt - i hvert fald at øve. Bogen er en krigshistorisk prisme til at forstå en strategisk indsats med miner i danske farvande og i Østersøen generelt. Det kan meget vel give inspiration til, hvorledes både offensive og defensive kapaciteter og aktiviteter prioriteres fremadrettet for det danske forsvar såvel som får NATO.

Bogen er i det hele taget spændende og læsevenlig, og giver et grundigt og spændende indblik i en del af 2. Verdenskrig i Danmark, som man sjældent hører om.

 

 

 

 

Del: