Arrangementer

Krigsførelsens kredsløb: oplæg, debat og bogudgivelse

VI GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DETTE ARRANGEMENT IKKE ER ENDELIGT FASTLAGT ENDNU DET FORVENTES AT ARRANGEMENTET BLIVER AFHOLDT PRIMO 2020 Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til debat om Krigsførelsen Kredsløb. Det er en af de mest anvendte teoretiske modeller for analyse af militær kapaciteter og dynamikker, og den er udviklet i Danmark fra 1960'erne. Forfatterne til en ny bog om kredsløbet præsenterer bogen, og lægger op til debat under forsøge af redaktøren for bogen Peter Viggo Jakobsen. Hvad kan modellen bruges til, og hvor fejler den? Enhver med interesse i systematisk analyse af militære midler og muligheder, vil have interesse i bogen (der ved arrangementet sælges til nedsat pris til Selskabets medlemmer).

29/01 2020
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 29/01 2020
Pris: 0 kr
læs mere

Betydningen af INF-traktatens fald

USA's og Ruslands udtræden af INF traktaten om mellemdistanceraketter rejser dels et spørgsmål om fremtiden for internationale våbenkontrols regimer, dels et spørgsmål om hvilket våbenkapløb det medfører. Arrangementet ser på om INF traktatens fald vil trække andre aftaler med sig, eksempelvis START aftalen, der skal fornys i 2021. Arrangementet ser endvidere på hvilken udvikling og spredning af våben, som kan forventes efter INF.

11/11 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 11/11 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Officersuddannelsen i HÆREN er KLAR TIL KAMP

Officersuddannelsen i HÆREN er KLAR TIL KAMP! Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til arrangement om den nye officersuddannelse i Hæren, i selskab med Hærens Officersskoles skolechef og uddannelseschef samt nogle af kadetterne.

28/11 2019
Hærens Officerskole, Frederiksberg Slot i Ridehuset
Tilmeldingsfrist 28/11 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Multi Domain Operations

Multi Domain Operations (MDO) er et af de nyeste amerikanske operative koncepter. MDO tegner til at blive et vigtigt udgangspunkt for operativ tænkning på samme måde som Air-Land Battle var det i slutningen af den kolde krig. Oplægsholderne har udgivet en FAK-rapport om emnet og præsenterer MDO og dets betydning for dansk forsvar.

07/11 2019
Svanemølle Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 07/11 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Når kun det hinsides liv har værdi – foredrag om vanskelighederne ved at imødegå jihadisternes ideologi

Ifølge den gængse opfattelse af jihadister fra f.eks. ISIS og Al qaeda, er disse religiøst på afveje, og handler udenfor de forskrifter der er fastsat i Koranen og Hadith (beretningen om profeten Muhammads ord og gerninger). Det er derfor den gængse opfattelse at jihadisme som fænomen kan bekæmpes ved en religiøs dannelse, hvor jihadisternes religionsforståelse udstilles som forkert, samt ved socioøkonomiske tiltag der gør det mindre attraktivt at tilslutte sig den væbnede kamp mod ikke-muslimer.

05/11 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 05/11 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Security in the Black Sea Region - Developments and Emerging Conventional as well as Hybrid Challenges

The Society of War Studies, the Danish Foreign Policy Society & the Royal Danish Defence College (RDCC) will host a small seminar on September 4 at RDDC on security politics in the Black Sea by bringing in perspectives from the states in the region. Speaking at the seminar will be the Ambassador of Georgia to Denmark, H.E. Gigi Gigiadze, the Ambassador of Ukraine to Denmark, H.E. Mykhailo Vydoinyk, the Ambassador of Turkey to Denmark, H.E. Uğur Kenan İpek, and the Ambassador of Rumania to Denmark, H. E. Alexandru Grădinar. Over the past years, the region has gained more interest from Denmark, which will most likely continue in the near future. Most attention, information, media coverage, and research is focused on the security situation in Ukraine, while the regional dimension often is neglected. With the support of the above embassies this seminar seeks to focus on exactly the different perspectives on security in the Black Sea– hopefully as a prelude to an interesting discussion on security developments and emerging conventional as well as hybrid challenges in the Black Sea Region. Time and place: The Royal Danish Defense College, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø, Auditorium 118. Wednesday, September 4, 2019 from 15:00 to 17:00 Registration: Please register at Krigsvidenskab.dk or by contacting the the Danish Foreign Policy Society. Any questions in relation to this event can be directed to Christian Høj Hansen at: chha@fak.dk The deadline for registration is August 26, 2019.

04/09 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 03/09 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Debat med danske ambassadører om sikkerhedspolitik i Nordøstasien

20/08 2019
Forsvarsakademiet
Tilmeldingsfrist 05/07 2019
Pris:
læs mere

Is War Declining - Where and Why? Oplæg ved Azar Gat

13/08 2019
Forsvarsakademiet
Tilmeldingsfrist 13/08 2019
Pris:
læs mere

Geopolitics in the Arctic and China's Arctic strategy

The Arctic “has become a region for power and competition”…“There are only Arctic States and Non-Arctic States. No third category exists, and claiming otherwise entitles China to exactly nothing”. As these extracts from the speech by the U.S. secretary of State Pompeo at the Arctic Council meeting in Finland in early May 2019 underline, the overall intensifying great power rivalry between the U.S. and China has now also spread to the Arctic. The so-called “Arctic exceptionalism” – i.e. the Arctic as a low-tension region, where the great powers, despite conflicts in other regions, continue to cooperate and not rely on political and military coercion and threats to solve their disagreements – is under pressure. What are the drivers and implications? How is such development assessed in China? What strategic options exist for the Arctic small states and specifically for Denmark? Together with the Royal Danish Society for Military Science and the Danish Foreign Policy Society, The Royal Danish Defense College invite you to a seminar on geopolitics in the Arctic and China's Arctic strategy with brief presentations followed by Q&A and open debate circling around the questions above. Schedule for the evening: - Intensified great power politics in the Arctic – drivers and implications?: Associate Professor Camilla T. N. Sørensen, Royal Danish Defence College China's Arctic Policy and Polar Silk Road: reflection, challenges and opportunities: - Col. ZHANG Guifen, Academy of Military Science (AMS) The event will be held Monday the 3rd of June, 5.00 o'clock at Svanemøllen Kaserne in the auditorium in building 118.

03/06 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 03/06 2019
Pris: 0 kr
læs mere

Fremtidens danske artilleri

Det Krigsvidenskabelige Selskab inviterer til foredrag om Fremtidens danske artilleri. I 2017 blev det besluttet, at der skulle indkøbes en ny pjece som erstatning for M109, som blev introduceret i 1965. Valget faldt på NEXTER SYSTEMS Caesar 8x8-pjece, som er en155 mm/52 kaliber selvkørende haubits. Oberst Torben D. Møller og oberstløjtnant Dennis Nuppenau, hhv. chef for Danske Artilleriregiment og chef for 1. Artilleriafdeling, vil fortælle om, hvordan pjecen tænkes anvendt, og hvordan fremtiden for danske artilleri ser ud. De vil også komme ind på tankerne om de nye tunge mortérer og digitalisering af ildledelsessystemet. Foredraget er et ”must” for alle, som er interesseret i denne våbenart og hærens muligheder for at kæmpe en sammenhængende kamp på den moderne kampplads. Arrangementet afholdes mandag d. 9. september 2019 kl. 1700 på Svanemøllens Kaserne, i auditoriet i bygning 118. Forsvarets personel har mulighed for at deltage via VTC 6117317 (der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål via VTC).

09/09 2019
Svanemøllen Kaserne aud. Bygning 118.
Tilmeldingsfrist 09/09 2019
Pris: 0 kr
læs mere