Log ind

Den Røde Brænding - Danske beretninger fra D-dag og invasionen i Normandiet 1944

#

Titel: Den Røde Brænding - Danske beretninger fra D-dag og invasionen i Normandiet 1944

Forfatter: Jakob Tøtrup Kjærsgaard.

Forlag: Turbine.

År: 2019.

Sider: 323, gennemillustreret.

Pris: 299,95 DKK.

Bedømmelse: 4 faner ud af 6.

Rækken af bøger om den allierede invasion i Normandiet er lang, og den internationale speciallitteratur om emnet har efterhånden vendt de fleste sten godt og grundigt. Den her anmeldte bog behandler invasionen fra en forholdsvis ny synsvinkel, nemlig med udgangspunkt i de danskere, som deltog i invasionen på allieret side enten som krigssejlere, som kampsoldater blandt landgangsstyrkerne eller som flyvere. Dette aspekt af emnet er ikke helt ukendt. Dels har en del af de danske deltagere fået stemmer gennem medierne eller bøger viet til enkelte af dem, dels finder man mange oplysninger om danskere i allieret tjeneste herunder deres deltagelse i invasionen i Jakob Sørensens ph.d.-afhandling ”For Danmarks Ære”. Jakob Sørensens glimrende bog er standardværket om danskere i allieret tjeneste og udfordres ikke af den her anmeldte titel, men suppleres dog på flere områder af den.

Jakob Tøtrup Kjærsgaard disponerer sit stof således, at han i modsætning til Jakob Sørensen, der undersøger danske statsborgeres krigstjeneste, også inddrager personer med en løsere tilknytning til Danmark. Der er primært tale om dansk-amerikanere og dansk-canadiere, og dette greb muliggør, at han kan finde kilder til landgangen på de fleste invasionsstrande, ligesom han også finder personer med dansk baggrund i de fra luften nedkastede styrker. Den således anvendte metode er dog ikke uproblematisk, og der savnes i høj grad en diskussion af graden af de udvalgte personers ”danskhed”. Bliver der ikke tale om en skinmanøvre? I hvert fald godtgøres det ikke i bogen, at de danske beretninger kendetegnes ved nogen særskilt fællesnævner.

Bogen er særdeles flot illustreret og indeholder mange flotte farvefotos, delvist datidige, men også en række billeder, som viser invasionskysten som den ser i ud i dag. Man mærker tydeligt, at forfatteren kender invasionskysten godt og besidder stort kendskab til de danske vinkler på emnet. Det lykkes ham på meget fin vis at føje de mange små historier om danskere i allieret tjeneste ind i det store billede. Det, som løfter bogen og gør den interessant, er netop de mange beretninger, som er velvalgte, fordi de ofte er både dramatiske, detaljerede og placeret fint i forhold til det overordnede narrativ.

Titlen er noget misvisende, da bogen også indeholder meget stof om tiden før Overlord. Derfor kan den stedvist virke lidt springende og ufokuseret, idet der nogle gange præsenteres personer alene fordi de er danskere, og uden at der er en snæver sammenhæng med bogens formelle titel.

Sammenfattende kan det siges om bogen, at den er en fin ”begynderbog”. Hvis man endnu ikke har læst om invasionen i Normandiet, gerne vil læse om emnet på dansk og ønsker at få danske perspektiver på emnet, kan bogen anbefales. Men selv hvis disse forudsætninger er opfyldt, må man forberede sig på, at der venter en del sider, som skal overstås, inden man kommer til D-dag og kampene i Normandiet.