Vietnam-krigen. En international historie 1945-1975

 

Anmeldt af Martin Fransen

Vietnam-krigen. En international historie 1945-1975, Forfatter: Niels Bjerre Poulsen, Forlag: Gyldendal, 580 sider, 349,95 (iflg. forlagets hjemmeside)

Foto: saxo.com

Så vidt undertegnede er bekendt, eksisterer der reelt ikke noget standardværk på dansk, som behandler Vietnam-krigen i dybden. Det ser til gengæld ud til at være tilfældet nu. Niels Bjerre-Poulsen har med denne bog forsøgt at skabe klarhed over, hvorledes det der som udgangspunkt startede som en kamp mellem en vietnamesisk selvstændighedsbevægelse og den franske kolonimagt, udviklede sig til en større konflikt, der resulterede i det første militære nederlag for USA.

Bogens massive omfang på 507 sider er særdeles passende, eftersom konfliktens komplicerede baggrund ganske enkelt ikke kan forklares på et kortere antal sider - i hvert fald ikke hvis man skal have det fulde billede, og det må siges at være lykkedes for forfatteren.

At krigen var en indviklet konflikt, fremgår allerede af forfatterens retoriske spørgsmål i bogens forord - hvordan forklarer man bedst Vietnam-krigen? Var det en national befrielseskrig? En borgerkrig? Eller var krigen del af en ideologisk kamp mellem USA og dets kommunistiske modstandere? Som forfatteren selv svarer, var krigen i løbet af 30 år alle disse ting.

Selvom det i sig selv lyder kompliceret forklares det glimrende af forfatteren, der giver en kronologisk og detaljeret gennemgang af konfliktens baggrund fra Frankrigs forsøg på at underlægge sig sin tidligere koloni, efterfulgt af det voksende amerikanske engagement, forsøget på at opbygge en vestligt orienteret Sydvietnamesisk stat, den eskalerende konflikt der førte til et voksende antal amerikanske kamptropper i Vietnam, og frem til 1975, hvor Vietnam blev forenet efter Nordvietnams sejr over Sydvietnam. Alle aspekter af konfliktens baggrund er belyst på glimrende vis, og forfatteren benytter sig af både den gængse og anerkendte internationale litteratur på området, samt særdeles relevante kilder.

En af bogens helt store styrker er bl.a. at der er fokus på magtspillet mellem samtlige aktører i konflikten, hvilket tillige fremgår af overskriften ”en international historie”. USA´s rolle er naturligvis helt central, men som forfatteren dokumenterer, spillede Kina og Sovjetunionen også en betydelig rolle i konflikten - både direkte og indirekte. Udover at de to kommunistiske lande bidrog med materiel støtte til Nordvietnam, og i Kinas tilfælde også et betydeligt antal tropper i landet, betød deres indblanding tillige, at man fra amerikansk side ikke turde agere uden en form for hensyntagen til de to landes mulige reaktioner. Det gjaldt eksempelvis den amerikanske luftoffensiv ”Rolling Thunder,” hvor det amerikanske luftvåben i løbet af tre år kastede omkring en million tons bomber over Nordvietnam. Trods det voldsomme omfang havde denne luftoffensiv alligevel også sine begrænsninger. Der blev således ikke bombet nær grænsen til Kina, da man fra amerikansk side ville undgå at fremprovokere en direkte militær konfrontation med Kina, og havnen i Haiphong blev ligeledes undgået, da man ikke ville risikere at ramme sovjetiske skibe. Disse strategiske overvejelser var dog blot en af utallige udfordringer for den amerikanske administration, og ydermere blev krigen efterhånden også mere og mere upopulær på den amerikanske hjemmefront. Alt dette og mere til, som der ikke er plads til at nævne i denne anmeldelse, var med til at gøre krigen til et amerikansk traume, som forfatteren også forklarer grundigt og detaljeret.

Der kan nævnes enkelte bagateller, som på ingen måde ændrer ved det nævnte, men som måske vil fange den ekstra kritiske læser. Kapitel 2 indledes med en redegørelse for USA´s rolle efter 2. Verdenskrig. Her nævner forfatteren bl.a., at 2. Verdenskrig havde været med til at samle den amerikanske befolkning på en måde man ikke havde oplevet tidligere, at de fleste amerikanere følte, at de ofre man havde bragt i krigsårene var sket i en god sags tjeneste, og at man var gået ind i krigen af de rigtige årsager. Formentlig ønsker forfatteren at påvise en kontrast mellem 2. Verdenskrig og Vietnam- krigen, for krigen i Vietnam splittede i allerhøjeste grad den amerikanske befolkning. Ikke desto mindre må forfatterens redegørelse for befolkningens holdning til 2. Verdenskrig siges at være en anelse klichefyldt. Som det bl.a. fremgår af John Bodnar´s ”The Good War in American Memory”, var USA i krigsårene f.eks. præget af raceuroligheder, hvad der får påstanden om at krigen samlede befolkningen til at vakle lidt. Som meningsmålinger ifølge Bodnar viste, var der desuden uenighed blandt befolkningen om krigens egentlige mål, faktisk næsten frem til krigens slutning.

En anden mindre ting er i kapitel 11, der omhandler året 1968, hvor krigen for alvor var begyndt at være upopulær på den amerikanske hjemmefront, og også blandt de udsendte soldater. I et enkelt afsnit virker det som om at forfatteren begynder at gøre sig lidt for bred i sin dækning af krigens mange facetter, da han også omtaler soldaternes holdning til krigen. Her forsøges det bl.a. at redegøre for, hvorvidt soldaternes møde med krigens sande ansigt ændrede optimismen og idealerne hos dem. Udover at han her baserer sig på efterkrigserindringer, hvor der i sig selv kan være nogle metodiske udfordringer, bliver afsnittet efter undertegnedes mening for kort og ikke helt retvisende. I nævnte afsnit behandles soldaternes holdning til krigen efter at krigen er blevet et dødvande.

På det tidspunkt var modstanden mod krigen ganske vist ved at indfinde sig blandt de udsendte soldater, men forfatteren får det til at lyde som om, at soldaterne fra begyndelsen havde været modstandere af den amerikanske intervention i konflikten. USA var trods alt involveret med kamptropper i Vietnam fra 1965-1973, og for at få det fulde billede af deres holdning til krigen, er man efter undertegnedes mening nødt til at se på denne problemstilling gennem hele perioden. Som det bl.a. fremgår af Christian G. Appy´s ”Working-Class War. American Combat Soldiers and Vietnam”, og Peter S. Kindsvatter´s ”American Soldiers. Ground Combat in the World Wars, Korea & Vietnam”, var der i de første år af krigen en vis tilslutning blandt de udsendte soldater til krigens officielle mål, og mange troede således på, at USA´s egen sikkerhed var forbundet med krigen i Vietnam.

Dette er dog som nævnt kun bagateller, som ikke ændrer ved at forfatteren har skrevet en særdeles grundig og informativ bog om krigen i Vietnam, som tilmed er underholdende fortalt. Undertegnede kan derfor varmt anbefale bogen til dem der ønsker en grundig indføring i konflikten.

Del: