Vidne til krig. Dagbog fra Bosnien

Lars Baggesen: Vidne til krig. Dagbog fra Bosnien Aschehoug 2001.

165 sider. Illustreret. Kr. 225,–. Anmeldt af kaptajn Claus E. Andersen

Forfatteren til foreliggende bog Vidne til krig er uddannet linieofficer og tjeneste- gørende i Hæren fra 1978 indtil 1986. Herefter blev Lars Baggesen ansat ved Hjem- meværnet. I 1993 blev forfatteren udsendt som EU–observatør i det centrale Bosnien. Det var netop i denne periode, at kampene mellem kroater og muslimer tog fart. Major Baggesen blev i den forbindelse på stedet vidne til de forfærdelige krigs- forbrydelser, som blev begået af parterne i krigen.

Lars Baggesens foreliggende kommenterede dagbog omhandler både perioden, hvor han var udstationeret som EU–monitor i Bosnien–Hercegovina, og hans optræden, som den første vestlige officer, der vidnede ved krigsforbryderdomstolen i Haag.

Bogen bør endvidere opfattes som et vægtigt indlæg i debatten om relevansen af at indsætte ubevæbnede observatører i et krigshærget område. Observatører, som ikke havde magtmidler til rådighed, men som ene og alene kunne observere og registrere de voldsomme hændelsesforløb under konflikten; og måske ind i mellem mægle i konflikten. Det har selvfølgeligt været forfærdeligt at stå magtesløs, mens tingene skete, men til gengæld er det et vigtigt signal at sende, at verdenssamfundet ikke vil tolerere overgreb og krigsforbrydelser mod menneskeheden i et omfang, som det bl.a. fandt sted under krigshandlinger i det tidligere Jugoslavien. Til dette har Lars Baggesen og mange af hans andre anonyme kolleger været med til at yde et vigtigt bidrag ved deres observationer, rapportering og registrering.

Lars Baggesen beskriver i sin bog p.b.a. dagbogsnotater, som han foretog på stedet, de udfærdigede rapporter og sin hukommelse, begivenhederne i den periode, hvor han var udstationeret i Bosnien. Notaterne er uddybende suppleret med Baggesens egne kommentarer, og som han skriver, har den efterfølgende retssag genopfrisket mange minder, som han enten havde fortrængt eller forsøgt at glemme.

Men også det moderne bureaukrati fulgte observatørerne i felten, og Lars Baggesen beskriver, hvorledes han, mod bestemmelserne, ”familiesammenførte” en forældreløs ung pige med hendes bror og øvrige overlevende familie. Højst sandsynligt har han herved reddet pigens liv, som p.b.a. af bureaukratiske bestemmelser, som skulle forhindre etnisk udrensning, var tvunget til at forblive i et område, som var domineret af en anden etnisk folkegruppe.

Som konsekvens af sine oplevelser som EU–observatør, blev Lars Baggesen, som en af de første vestlige officerer, indkaldt til Krigsforbryderdomstolen i Haag som et af anklagerens vigtigste vidner bl.a. i retssagen mod den kroatiske general Tihomir Blaskic. I marts 2000 blev Blaskic bl.a. p.b.a. af Lars Baggesens vidneudsagn idømt domstolens hidtil strengeste straf på 45 år.

Baggesens vigtige, væsentlige og velskrevne bog viser, at selvom de ubevæbnede EU– observatører i selve situationen som oftest var magtesløse, så har registreringen af de begåede forbrydelser og de efterfølgende vidneudsagn været med til at bringe nogle af Balkans krigsforbrydere for en international domstol m.h.p. at stå til regnskab for deres begåede forbrydelser.

Om ikke andet, så er dette et vigtigt signal, som skal sendes til politiske ledere og militære chefer i alle krige. Verdenssamfundet vil ikke længere acceptere forbrydelser mod menneskeheden.

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_130.aargang_nr.3_2001.pdf

 

Del: