Vedligeholdelsestjenestens planlægning og gennemførelse ved hærens underafdelinger

Gennem mange år har der været tale om en evig kamp om tid til uddannelse af personel og vedligeholdelse af materiel ved underafdelinger. Erfaringer har vist, at det oftest er vedligeholdelsesområdet, der er blevet Sorteper i spillet. Resultatét heraf er forringet materielberedskab og forøgede driftsudgifter.
Vedligeholdelsesorganisationen i hæren er struktureret bl.a. med baggrund i, at den forebyggende vedligeholdelsestjeneste gennemføres forskriftsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til vedligeholdelsestjeneste. Direktiver for tilrettelæggelse af tjenesten ved underafdelinger i hæren, fastlægges i hærens BBU serie 210.
Der er i Hærens Materielkommando (HMAK) foretaget en imder- søgelse af tidsbehovene til uddannelse og vedligeholdelse i underafdelinger. Som eksempel herpå skal nævnes et panserinfanterikom- pagni. For visse funktioner i dette kompagni skal der af den samlede uddannelsestid anvendes 25-30% til vedligeholdelse. Praksis viser, at man i en del enheder ikke kan afse så megen tid til vedligeholdelse. I flere tilfælde er der endda tale om en alvorlig ubalance mellem tid til uddannelse og tid til vedligeholdelse.
HMAK udgangspunkt for behandling af forholdet er, at det er mate-, riellet, brugen af det og driftsøkonomien i det, der er bestemmende for vedligeholdelsesindsatsen på det. Da disse faktorer varierer, er der behov for løbende justeringer af eftersynsbestemmelsemes indhold og terminer for eftersynene. Den altdominerende udvikling gennem 80’eme har været forlængelse af terminer og reduktion af eftersynsindhold, hvilket skulle gøre det lettere for enhederne at indpasse vedligeholdelses- tjenesten sammen med den øvrige tjeneste i en underafdeling. Dette rækker et stykke vej, men ikke langt nok.
Der har i HMAK »Teknisk Kontakt« været en række indlæg om emnet, men disse har naturligvis været fagligt farvede. Emnet er senest berørt i Teknisk Kontakt nr. 3 af september 1984. Mit korte indlæg her skal Ijene det formål at inspirere til en belysning af emnet set fra operativ side med det endelige formål - inden for de totale tidsrammer - at nå til den optimale effekt såvel uddannelses- som materielberedskabsmæssigt. På forhånd tak for kommende indlæg her eller i Teknisk Kontakt.

Poul Nord Nielsen Oberst, Chef for Vedligeholdelsesafdelingen, HMAK
 

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_apr.pdf

Litteraturliste

Del: