The Utility of Force – The Art of War in the Modern World

Sir Rupert Smith, The Utility of Force – The Art of War in the Modern World. London: Penguin Books, 2005. £25, 420 sider.

Jeg overværede et yderst interessant foredrag af generalen i efteråret 2006 og besluttede mig for at læse hans bog, hvilket jeg ikke har fortrudt. Bogen burde være fast lærestof ved stabskursus og burde tillige læses af alle forsvarspolitikere. Den udmærker sig på en række områder – ikke mindst i den fantastiske anvendelse af det engelske sprog, hvilket ofte for en udlænding kræver, at man lige skal læse sætningen om for at få den indbyggede pointe. Som eksempel kan nævnes forfatterens klare adskillelse af Deployment og Employment of forces. En forskel, som er værd at hæfte sig ved.

Bogen giver en meget grundig gennemgang af de sidste 200 års krigshistorie og teorier om krig, som udgør en fantastisk repetition for den som måtte have fået Napoleon, Clausewitz, Moltke den ældre, krigene i Indokina, indsættelserne på Balkan, blodbadet i Rwanda m.fl. lidt på afstand. Forfatteren har valgt at anvende krigshistoriske eksempler og teorier som basis for sin beskrivelse af krigens udvikling frem til i dag, hvor han konkluderer – jeg citerer fra bogens sidste afsnit:

...it must never be forgotten: war no longer exists. Confrontation, conflict and combat undoubtedly exist all around the world and states still have armed forces which they use as a symbol of power..” “ We now are engaged, constantly and in many permutations, in war amongst people. We must adapt our approach and organize our institutions to this overwhelming reality, if we are to triumph in the confrontations and conflicts that we face.”

Bogen sidste tredjedel analyserer tendenser i moderne operationer og Sir Rupert Smith opregner seks basale forhold:

  • The ends for which we fight are changing

  • We fight amongst people, not on the battlefield

  • Our conflicts tend to be timeless, even unending

  • We fight so as to preserve force rather than risking all to gain the objective

  • On each occasion new uses are found for old weapons and organizations which are the products of industrial war

  • The sides are mostly non-state, comprising some form of multinational grouping against some non-state party or parties.

Forfatterens velunderbyggede analyse af disse tendenser giver læseren en helt ny og anderledes forståelse for, hvilke udfordringer vores forsvar står overfor i denne tid. De er langt større end afspejlet i vores politiske forligstekster, og åbner for en række nye strukturelle ændringer i næste forligsperiode, så udfordringen må være, hvordan forsvaret vil være i stand til at håndtere disse konstante og voldsomme paradigmeskift med enorm afsmitning på hele vores personel- og materielstyrke – herunder hvilke kapabiliteter vi skal have, hvordan de styres og ikke mindst hvordan vores personelstruktur skal se ud – herunder om værnepligten, som jo opstod ud fra Napoleons Levée en Masse, skal opretholdes og hvorfor. Hvordan håndterer en organisation en sådan konstant forandring af vilkårene for sit virke?

The Utility of Force afslører de afgørende skift i krigens struktur i moderne tid. Baseret på krigshistorien, fortræffelige analyser og et væld af personlig erfaring, ændrer Sir Rupert Smith med sin bog fundamentalt den måde, hvorpå vi forstår krig og konflikt.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_136.aargang_nr.1_2007.pdf

Del: