Ubådene af DELFINEN-klassen

Anmeldt af Poul Grooss

Jørn Hansen og Johan Knudsen. Udgivet af forlaget Steel & Stone Publishing den 9. september 2009. Kan bestilles på www.flaadensskibe.dk eller tlf. 22 87 20 29 (aften). 48 sider illustreret. Pris kr.115.

Foto: Den norske ubåd Vædderen i periskopdybde.
 
Begge forfattere har gjort tjeneste i DELFINEN-klassen som ubådschefer. Forfatterne har gjort sig den ulejlighed at dykke ned i historien for at få baggrunden for de beslutninger, som førte til, at Danmark byggede sine egne ubåde i efterkrigstiden – efter at have lejet ubåde fra den engelske flåde frem til slutningen af 1950’erne, hvor de danskbyggede ubåde efterhånden blev bygget færdige. Det er blevet et særdeles velskrevet, oplysende og let læseligt værk. Orlogsværftet byggede tre ubåde af klassen (DELFINEN, SPÆKHUGGEREN og TUMLEREN) mellem 1956 og 1958, og i 1963 blev der bygget endnu en ubåd i samme serie (SPRINGEREN).
 
Heftet er forsynet med talrige fotografier fra bådenes historie, herunder blandt andet detaljerede billeder fra selve bygningen på Orlogsværftet. Desuden er der angivet hovedspecifikationer for bådene samt tank- og sektionsinddeling. Orlogsværftets datablad og originale tegninger fremgår også af illustrationerne. Alt det tekniske bliver forklaret let og elegant.
 
Efter gennemgangen af principperne for konstruktionen beskrives apteringen, maskineriet og armeringen. Desuden er der gået i detaljer med ubådenes udrustning med og brug af radio-, radar-, sonar- og hydrofonmateriel. Når det drejer sig om ubåde, er det vigtigt at beskrive kravene til uddannelse, træning og især den særlige ubådskultur, som kendetegnede besætningerne i de danske ubåde. Det er ikke gjort uden humor, og kokkens særlige rolle om bord har da også fået sin helt egen plads i beskrivelsen. Betegnelsen ”ådselkoger” har vel ikke været anvendt på en kok uden en vis bitterhed fra dem, der skulle have nydt maden. Bagest findes en oversigt over de enkelte ubådschefer, beskrivelse af ubådenes våbenskjolde og et kort levnedsløb for hver ubåd.
 
Ubådsbesætningerne har ikke just været kendetegnet ved strikt overholdelse af søværnets beklædningsreglement, men også her kan læseren studere udviklingen. Der er en markant udvikling fra billedet på side 28 af den første besætning på DELFINEN i 1958 og så billedet af SPRINGERENs besætning på side 44 fra slutningen af 1980’erne.
 
Forfatterne har også gjort meget ud af at beskrive livet om bord, herunder underbringelse, sanitære forhold, luftrensning, redningsøvelser, opbevaring af proviant og de enkelte besætningsmedlemmers pligter. NATO-øvelser gav den nødvendige træning både for ubådsbesætningerne og de enheder, som skulle udføre ubådsjagt. I perioder deltog ubådene i Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT). Desuden beskrives de logistiske forhold, patruljerne i Østersøen samt ubådenes rolle, såfremt en krig skulle bryde ud. For en aggressor i Østersøen ville danske ubåde med deres torpedobevæbning introducere et voldsomt usikkerhedsmoment. Alt i alt en særdeles læseværdig publikation, skrevet med både visdom og humor om ubådenes indsats under Den kolde Krig.

Del: