Ubåde fra alverdens lande.

Florian og Stefan Lipsky, Ubåde fra alverdens lande. Værløse: Billesø & Baltzer, 2006. (Bogens originaltitel er ”Faszination U – Boot”. Den danske udgave er oversat og bearbejdet af Ove Hermansen, som har suppleret med information om ubåde, der er udstillet i Danmark). 144 sider, kr. 258,00.

Foto: Navalhistory.dk

For den erfarne sømilitære eller militære læser er der dog intet at hente, bortset fra de farvestrålende illustrationer. Det er en bog skrevet af amatører for amatører. Der præsenteres et sammensurium af relevante og irrelevante oplysninger fra de pågældende ubådes ”levetid”. Den er fyldt med faktuelle fejl og skæmmet af dårligt sprogbrug og uendelig mange trykfejl. Eksempelvis er russiske skibsnavne konsekvent transskriberet forkert. Russerne bruger ikke betegnelser med ”U” for ubåde. Ubåden ”137” gik ikke på grund ved Stockholm, men ved Karlskrona. Kerosin er ikke raketbrændstof, men petroleum. Forfatterne er ikke i stand til at redegøre for sovjetiske ubådes opgaver. Kanonerne på Langelandsfortet har et kaliber på 150 mm og ikke 50 mm. o. s. v.

Rejser man rundt i Danmark eller Danmarks nærhed, kan bogen gøre god nytte som guide til de mange udstillede ubåde og ubådsgenstande. Bogen er forsynet med et ubådsregister samt en særdeles udmærket og udførlig litteraturliste, som er oversætterens fortjeneste. Der er overalt gode referencer til tekst andre steder i bogen.

På side 10 citeres en af kejser Wilhelm II’s rådgivere for at videregive sin undren til kejseren i 1899 over de mange ubådsprojekter, som han har fået kendskab til. Siden 1861 har han kendskab til 181 projekter. Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at projekterne er igangsat af præster, lærere, seminarister, apotekere, jernbanepersonel og bankfolk, mens påfaldende få med indsigt i teknik og skibsbygning har været involveret. Tilsvarende kunne man måske undre sig over, at folk med ubådsbaggrund og forfatterindsigt ikke har været medinddraget i produktionen af denne bog.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.2_2006_copy.pdf

 

Del: