Tordenskiold

Anmeldt af Poul Grooss

”Tordenskiold” af Dan H. Andersen. Udgivet af Gyldendal den 14. marts 2011. 414 sider illustreret. Pris kr. 199,95 (vejledende).

Foto: Saxo.com

Med undertitlen ”En biografi om Danmarks største søhelt” har Gyldendal udgivet 4. udgave af bogen, som er gennemrevideret i forhold til den første udgave fra 2004. Bogen er tilegnet de frivillige og medvirkende i ”Tordenskioldsdagene” i Frederikshavn.

Bogen giver en ganske god indsigt i leveforholdene i Danmark og Norge i begyndelsen af 1700-tallet. Læseren kommer tæt på kong Frederik IV, den øverste administration, adelen og flåden. Fattigdommen, den ulige fordeling af ressourcer samt udgifterne til Den store nordiske Krig springer i øjnene.

Indledningsvis følger man Peter Wessels opvækst i Trondheim, og efter hans ankomst til Danmark får han efter nogen tid hyre på et slaveskib som yngste mand. Læseren får en detaljeret beskrivelse af livet om bord, de mange dødsfald, rejsens varighed etc.

I forbindelse med beskrivelsen af krigen giver forfatteren en udmærket rundtur blandt de forskellige styrker, som udgør ven og fjende under Den store nordiske Krig. Hermed får læseren også baggrunden for den voldsomme forøgelse af de svenske besiddelser, som omfatter det nuværende Finland, Estland, Letland, Litauen, dele af Polen og Nordtyskland. Der er en særdeles god beskrivelse af krigerkongen Karl XII, hans nederlag ved Poltava og hans ufrivillige eksil hos tyrkerne i årevis.

Hermed er scenen sat for den dansk-norske flådes krig for at vinde de tabte områder tilbage fra Sverige. Samarbejdet mellem de allierede går ikke godt. Til gengæld går det godt for den unge mand, Peter Wessel, som omsider får kongelig bevågenhed og bliver optaget som søkadet. Hans ambitioner fejler ikke noget, og han er manden, som på et tidligt tidspunkt bliver kendt for ”at skaffe resultater”. Det giver hurtige avancementer, men det giver også intern strid i søofficerskorpset, og Wessel står centralt placeret i mange intriger. Han har således både venner og fjender blandt admiralerne. På et tidligt tidspunkt får kongen kendskab til ham, og det udnytter Wessel. I 1716 bliver han adlet under navnet Tordenskiold.

Bogen bringer læseren lidt tættere på personen Tordenskiold end andre bøger har gjort. Selv om han er vor største søhelt, er han absolut ikke uden fejl, men han er – om nogen – en handlingens mand. Han er ærekær og ambitiøs, og mange af hans handlinger udspringer af personlig vinding og ikke af at følge militære ordrer eller en given planlægning. Han er opfarende og grov over for sine besætninger og bekymrer sig ikke om tab eller overbordfaldne iblandt dem. Besætningerne ved imidlertid også godt, at deres skibschef er en dygtig sømand, som kan manøvrere et sejlskib under såvel kamphandlinger som i storm.

Søofficerernes økonomi er ganske interessant at følge. Kongen havde utilstrækkeligt med penge efter mange års krig, så prisepenge og lønninger faldt ikke hver måned, og måske skulle man vente i årevis på at få sine tilgodehavender.

Man ved ikke så meget om den duel, som i 1720 kostede Tordenskiold livet, men de kendsgerninger, der er, bliver serveret for læseren. Det er en ganske spændende bog, som er en hyldest til Tordenskiold, men som også giver en karakteristik af hans mindre belyste og svage sider.

Bogen rummer tillige et appendiks om

·         bobehandlingen af Tordenskiolds bo efter hans død,

·         en kort kronologi fra 1697 til 1720,

·         en udmærket ordforklaring, blandt andet med maritim terminologi,

·         en række gode kort,

·         noter og henvisninger,

·         en litteraturfortegnelse og

·         et navneregister.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.2_2011.pdf

Del: