The Causes of Wars and other essays. - Boganmeldelse

M. Howard: The Causes of Wars and other essays. Temple Smith. London 1983. 248 s. 10 £.

Den engelske militærhistoriker Michael Howard, der navnlig blev bekendt for sit store arbejde om »The Franco-Prussian War« fra 1961, der siden opnåede at blive genudgivet flere gange, har atter begået en særdeles læs- værdig essaysamling. Han udgav i 1970 hos Temple Smith i London en lignende essaysamling under titlen »Studies in War and Peace«, og i en vis forstand kan man sige, at den nye samling i virkeligheden burde have heddet noget lignende. Den indledes ganske vist med et arbejde, der bærer titlen »The Causes of Wars«, men indeholder herudover ikke noget, der decideret beskæftiger sig med dette øjensynligt evig aktuelle emne. Læser man de to essaysamlinger som en enhed, tilbydes man et virkelig godt vue over såvel den militære som militærhistoriske udvikling i de sidste ca. 25 år, hvor den udvikling, professor Howard selv fremhæver at have gennemlevet, ingenlunde er den mindst interessante; man må derfor ikke forvente, at han nødvendigvis betragter det samme problem i dag med de samme øjne, som han gjorde for blot en halv snes år siden. Der er sket så meget, og navnlig den militærtekniske udvikling foregår med en sådan hast, at man nødvendigvis ikke altid kan betragte tingene på samme måde som tidligere. Visse konstante elementer kan man dog iagttage, og navnlig med henblik på de moderne fredsbevægelser er det måske ikke nogen tilfældighed, når han fremhæver, at det ikke er nokså frygtindgydende våben, der forårsager krige; disse føres ganske vist i en vis udstrækning med bl.a. våben eller truslen herom. Det, der er værd at erindre er, at krige er en frugt af modsætninger og konflikter, og ikke nødvendigvis alene af en oprustning.
Samlingen indeholder en genoptrykning af Michael Howards måske mest kendte mindre arbejde: »The Use and Abuse of Military History« fra 1962, som først blev genoptrykt i det amerikanske militære fagtidsskrift »Parameters« i marts 1981. Netop dette arbejde er interessant - ikke mindst i en moderne sammenhæng - fordi der her søges nogle basale spørgsmål besvaret om, hvorfor man bør beskæftige sig med militærhistorie.
I »Two Controversial Pieces: Surviving a Protest and On Fighting a Nuclear War« beskæftiger han sig indgående med selve freds- problematikken, hvor hans hovedindvending mod de moderne fredsbevægelser er, at de efter hans opfattelse er ude af stand til at forstå, hvorfor der stundom bryder krig ud, og hvorfor denne føres eller ikke føres, som den gør. Hvadenten det er aktuel eller mere historisk betonet viden man søger om de emner, der behandles, får man virkelig noget at vide; men det er givet, at ikke alle vil - med eftertryk på selve verbets betydning - være enige med Michael Howard, der bestemt ikke kan sige sig fri for af og til at træde sine potentielle diskussionspartner godt og grundigt over deres aller mest ømme tæer.
Som afslutning bringes afsnittet »Three People: Liddell Hart, Montgomery, Kissinger«; de to første er de pågældendes nekrologer fra henholdsvis 1970 og 1976, og er under alle omstændigheder både vittig - og man fristes til at sige - underholdende læsning. Afsnittet om Kissinger er recensionerne af dennes erindringer; han omtaler Kissinger som »the Yankee at the Court of King Arthur in reverse«, og netop dette afsnit vil utvivlsomt interessere mange, der beskæftiger sig med moderne diplomati.
Begge essaysamlinger bør betragtes som en enhed, og den særligt interesserede henvises til »Times Literary Supplement« fra 29. 4.1983, der bragte en fyldig omtale af »The Causes of Wars« ved Keith Robbins: »Between strateg and ethics«.

O.B.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_okt.pdf

 

Del: