The American Enlisted Man, The Rank and File in Today’s Military. - Boganmeldelse

Charles C. Moskos, Jr.: The American Enlisted Man, The Rank and File in Today’s Military. Russell Sage Foundation, New York 1970.

Specielt efter sidste verdenskrig har mange mennesker taget sig på at beskrive den amerikanske soldat. Af seriøs litteratur om dette emne kan nævnes Hickens: The American Fighting Man, Marshall: Men against Fire, Janowitz: The Professionel Soldier og Little: Buddy-Relations and Combat Role Performance.
The American Enlisted Man er skrevet på grundlag af undersøgelser foretaget ved amerikanske styrker under gamisonsfor- hold og i kamp. Forfatteren har personlig samlet stof til undersøgelsen i Japan, Tyskland, Korea, Den Dominikanske Republik og Vietnam.
Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med »enlisted men«, der betragtes fra en række meget væsentlige synsvinkler. Den behandler f.eks. indgående race-relationer indenfor enhederne og forholdet mellem officerer og »enlisted men«, både retrospektivt og aktuelt .
Et kapitel omhandler kamp soldaters adfærdsmønster i Vietnam. Her diskuteres bl.a. soldaternes kamp-motivation, og undersøgelsen har vist en væsentlig ændring i dette forhold fra 2. verdenskrig til Vietnam-krigen. Således har ændringen af tjenestetiden fra 2. verdenskrigs »for the duration« til Vietnam-krigens »1 års aktiv tjeneste« medført, at gruppen ikke mere er det primære i sammenholdet, men derimod det såkaldte »buddy-relationship«.
Det helt afgørende for den enkelte soldats aktivitet indenfor enheden er hans DEROS (Date Expected Return Overseas). Fra ca. 10’ende måneds afslutning og indtil denne dato er hans deltagelse i risikofyldte aktioner stærkt faldende - et forhold, der anerkendes fuldt ud af hele enheden. På et eller andet tidspunkt bliver det jo også deres tur.
Bogen indeholder et godt og fyldigt statistisk materiale. Forfatteren gør selv opmærksom på, at materialet vedrørende kamp tropperne i Vietnam bygger på et ret lille antal personer, der dog er udvalgt, så de giver et repræsentativt billede. Materialet virker for en professionel betragter tillidsvækkende.

Forfatteren er professor i sociologi ved Northwestern University i Evan stone, Illinois. Han er Associate Director for det amerikanske »Inter-University Seminar on Armed Forces and Society«. Han er forfatter til »The Sociology of Political Independence« samt til en lang række artikler, bl.a. i ARMY. Han er iøvrigt en god bekendt af mange danske officerer fra DAN- CON XI og XII, idet han under et ophold på Cypern i 1969/70 - hvor han bl.a. for ARMY foretog en sociologisk undersøgelse i forbindelse med indsats af militære FN- enheder - var en hyppig og velset gæst ved kontingentet.
Bogen er særdeles læseværdig. Den er skrevet på et let flydende sprog, og den giver et billede af den amerikanske soldat på godt og ondt, der adskiller sig fra det meste af hvad vi hidtil har set herhjemme ved at være objektiv og videnskabeligt underbygget.
Bogens slutninger kan naturligvis ikke direkte overføres på danske forhold, men mon ikke en tilsvarende undersøgelse f.eks. i forbindelse med vort personel til FN-tje- neste ville kunne give os værdifuld ny viden. Vi har jo tidligere været ude for at skulle sende FN-styrker af sted med meget kort varsel, og enhver viden, der kan gøre udtagelsen af sådanne styrker rigtigere og sikrere vil formentlig være udgifter og anstrengelser værd.

Søren Wissum

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_dec.pdf

Del: