Tanker ved årsskiftet. Det krigsvidenskabelige Selskabs formand, oberst M. N. M. P.

Tanker ved årsskiftet

Atter rinder et gammelt år ud, og et nyt begynder, og atter vil Det krigsvidenskabelige Selskab ønske alle sine medlemmer og sine abonnenter på Militært tidsskrift et glædeligt nytår.

Der er vel næppe sandsynlighed for, at det nye år vil blive ret meget forskelligt fra det forgangne. I den store verden vil der sikkert fortsat være uro mange steder, og nye områder kan meget let blive inddraget i denne uro. Så længe vi imidlertid lever på alle disse midlertidige ordninger, for der er jo ikke sluttet fred i Europa, Korea, Kashmir, Gaza, Vietnam m. fl. steder, så må vi indrette os på at leve sammen med urolighederne og håbe på, at de ikke vil udvikle sig til det store ragnarok. Dette håb må være vor trøst, så længe verdens supermagter ikke er interesseret i at pille ved balancen i systemet, men det må aldrig blive en sovepude for os. Vi har selv valgt vor plads iblandt de vestlige demokratier for selvstændighed og sikkerhed, men så må vi også helt og fuldt gå ind i samarbejdet med vore vestlige allierede. Der bliver nok i de nærmest kommende år brug for, at officerskorpset af al magt medvirker til at sprede oplysning om dette forhold, for der er jo mange kræfter, også i dette land, som kun er interesseret i at få NATO-samarbejdet slået helt i stykker. Vi må altså vogte os for ikke at passe vore tanker ind i et forventningsbillede om fred og ro, for så går det os sikkert som den 9. april 1940, og ingen kan vel virkelig tro, at vi engang til vil have mulighed for at slippe forholdsvis uskadt gennem en sådan periode med vor selvstændighed i behold.

Også på den hjemlige front er der al mulig grund til, at officerskorpset medvirker til at sprede oplysning om vore værns evner og muligheder. Vi har nu igen fået et forsvarsudvalg, og den tanke ligger vel ikke så fjernt, at dette udvalg skal til at beskæftige sig med en »økonomisk tilpasning« til det, som endnu ikke er fuldendt i henhold til forsvarsloven af 1960. Forsvaret er imidlertid en af de grundpiller, hvorpå landets suverænitet hviler, og der er derfor også et vist minimum, som man ikke kan komme under, hvis ikke hele suveræniteten skal bryde sammen. Dette minimum nåede vi vel ved for svars  for liget i 1960; nogle vil måske endda mene, at vi allerede dengang kom lidt under det. Hvis det nu viser sig, at vi ikke kan eller vil opfylde 1960-lovens målsætning, så er vi igen i gang med en »salamitaktik«, hvor vi hver gang skærer en lille bid af pølsen, så der til sidst intet er tilbage, og vi ender med at stå, hvor vi stod i 1939.

Der vil således også i det kommende år være opgaver nok at tage fat på for officerskorpset, ikke mindst med hensyn til oplysning og uddannelse på ovennævnte felter, og hertil ønsker Det krigsvidenskabelige Selskab al mulig held og lykke.

M. Amtrup.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon tanker_ved_aarsskiftet._det_krigsvidenskabelige_selskabs_formand_oberst_m._n._m._p.pdf

 

Litteraturliste

Del: