USA

40 MM GRANATGEVÆR Egne styrkers forreste led har brug for et våben, der kan placere en mindre granat uden for det...
Publiceret d. 21/10 1961

Anonymous (not verified)

Da de første meddelelser om et revolutionerende skydeprogram for nogle år siden dukkede op i fagtidsskrifterne, var...
Publiceret d. 21/10 1961
USA Flyraketten SIDEWINDER   Uofficielle rapporter vedrørende luftkampe mellem national- og kommunistkinesiske fly...
Publiceret d. 21/10 1961

Anonymous (not verified)

USA HÆREN Bevægelig NIKE-HERCULES Dette våben, der tidligere kun kunne afskydes fra permanente anlæg, kan nu også...
Publiceret d. 07/10 1961

Anonymous (not verified)

For godt et år siden fremkom i The Army Quarterly en af KN(R) A. N. Hvidt skrevet artikel om „The problem of...
Publiceret d. 07/10 1961
SVERIGE Forsvarets øverste ledelse. I efteråret 1958 nedsattes af ØB en blandet civil/miHtær kommission, som skulle...
Publiceret d. 03/10 1961

Anonymous (not verified)