Udenrigspolitik

En anmeldelse. Et offentligt værk i bogform om de schweiziske forsvarsordninger fra 1815 til og med den nugældende...
Publiceret d. 01/03 1973