Taktik

De første helikoptere ankom til Vietnam i 1961. Siden da og indtil nu, hvor den amerikanske hær har mere end 1600...
Publiceret d. 08/06 1966

Anonymous (not verified)

»Udbruddet er slået fejl. Om to minutter kan jeg ikke mere holde forbindelsen med Dem. Vi skal sprænge det hele...
Publiceret d. 27/05 1966
Der er talrige eksempler på gyldne chancer, der bortødsles på grund af, at føreren mangler dristighed. Han har måske...
Publiceret d. 27/05 1966
I årene umiddelbart efter den anden verdenskrig blev der ikke i nævneværdigt omfang foretaget nybygning af militære...
Publiceret d. 27/07 1965