Taktik

Problemet om aktiv luftsikring af felthærens enheder og de materielle og uddannelsesmæssige muligheder herfor er emnet...
Publiceret d. 01/12 1971
Den fra adskillige bøger samt utallige tidsskriftartikler om kampvogne kendte engelske forfatter og skribent Richard M...
Publiceret d. 01/04 1971
I forbindelse med undervisningen i krigshistorie på Hærens Officersskole har premierløjtnant Kurt Bache, daværende...
Publiceret d. 01/01 1971
Begrebsbestemmelse En bevægelse kan have aggressive, aktive formål: at bringe et (eller flere) våben til et sted,...
Publiceret d. 29/09 1970