Taktik

Med udgangspunkt i en tidligere debat i tidsskriftet analyserer oberstløjtnant O. B.M. Jensen, leder af faggruppe...
Publiceret d. 01/04 1979
Oberstløjtnant H. Kroon, der er tjenstgørende ved HQ AFNORTH, Kolsås, beskæftiger sig, i fortsættelse af oberst H. T....
Publiceret d. 01/03 1976
Chefen for 2. Sjællandske Brigade, oberst H. T. Havning, gennemgår her den defensive kamps udvikling og rejser en række...
Publiceret d. 01/11 1975
Har føreren for kamptropper muligheder for at bevare og udvikle den åndelige kapacitet, der sætter ham i stand til at...
Publiceret d. 01/06 1975