Taktik

Major S. S. Jensen, Kronens Artilleriregiment, redegør for forløbet af og visse perspektiver for forhandlingerne om...
Publiceret d. 01/01 1981
Med udgangspunkt i en tidligere debat i tidsskriftet analyserer oberstløjtnant O. B.M. Jensen, leder af faggruppe...
Publiceret d. 01/04 1979