Taktik

Indledning. PANSERVÆRN har indenfor enhver kampform FORTRINSRET. Det er derfor ikke alene en opgave for kampvogne og...
Publiceret d. 23/10 1960
B A JO N E T T ER . JA E L L E R N E J I det amerikanske militæ re tidsskrift IN F A N T R Y nr. 2 1959, findes en...
Publiceret d. 17/10 1960

Anonymous (not verified)