Strategi

British Defence Review er resultat af flere hundrede udvalgte højerestående officerers ihærdige arbejde og indbefatter...
Publiceret d. 30/05 1966

Anonymous (not verified)

Bogem titel, Strategisk tenkning (1), kan umiddelbart være vildledende, men smudsbladets illustrationer af geometriske...
Publiceret d. 29/05 1966

Anonymous (not verified)

»Udbruddet er slået fejl. Om to minutter kan jeg ikke mere holde forbindelsen med Dem. Vi skal sprænge det hele...
Publiceret d. 27/05 1966
NATO 's Mobile Forces Den britiske major G. G. W. Brown har i »The Journal of the Royal Artillery«,...
Publiceret d. 15/08 1965

Anonymous (not verified)

I denne artikel findes blandt mange interessante betragtninger også nogle tankevækkende synspunkter vedrørende...
Publiceret d. 01/04 1963