Strategi

Ordet »Troppeinddeling« bruges i gældende reglementer i to betydninger. I »Foreløbige direktiver m. v...
Publiceret d. 21/06 1968
Carl Herlitz: Svenska Arm éns Regementen. Regementstraditioner. Militårhist. forlaget, Stockholm 1967. Interessen for...
Publiceret d. 20/02 1968

Anonymous (not verified)

Hvilke opgaver anser De for at være typiske hærflyveopgaver? Det endelige mål for hærflyvning må være, at kunne dække...
Publiceret d. 29/07 1967
De første helikoptere ankom til Vietnam i 1961. Siden da og indtil nu, hvor den amerikanske hær har mere end 1600...
Publiceret d. 08/06 1966

Anonymous (not verified)

Den danske styrke, der omtales på tidsskriftets side 361, omfattede 8 rytterregimenter - hver på 2 eskadroner*) å 3...
Publiceret d. 31/05 1966

Anonymous (not verified)