Militærteknologi

It is a pleasure to be here today. Let me say, in advance, although we have an hour and a half, I don’t intend to...
Publiceret d. 25/04 1989
Sekondløjtnant (R) M. Rudnicki, der som værnepligtig ingeniør har tjenestegjort ved Hærens Specialskole, gennemgår her...
Publiceret d. 01/03 1983