Militærhistorie

Guerilla i Danmark Premierløjtnant O. Marcussen, Kronens Artilleriregiment, skriver: I oktobemummeret af Militært...
Publiceret d. 10/02 1967

Anonymous (not verified)

Tre engelske commando-soldater bliver en dag i slutningen af den 2. verdenskrig anbragt på en isoleret forpost, uden at...
Publiceret d. 16/07 1966

Anonymous (not verified)

I en tid, hvor den offentlige debat omkring den danske soldats uddannelse og uddannelsestid atter blusser op, og...
Publiceret d. 08/06 1966