Militærhistorie

Den ædle ridekunst har altid stået på et højt stade her i landet, hvilket først skyldtes kongernes og adelens store...
Publiceret d. 06/06 1968
Carl Herlitz: Svenska Arm éns Regementen. Regementstraditioner. Militårhist. forlaget, Stockholm 1967. Interessen for...
Publiceret d. 20/02 1968

Anonymous (not verified)

15 år gammel blev Henri Konow frivillig lærling i marinen og gennemgik 1879-83 søofficersskolen. Han mente, om den...
Publiceret d. 08/07 1967