Materiel

Frank Pedersen: »AUTOMOBILET I HÆREN 1908-1983« s  m. forord af chefen for Hærens Materielkommando,...
Publiceret d. 01/11 1983
Sekondløjtnant (R) M. Rudnicki, der som værnepligtig ingeniør har tjenestegjort ved Hærens Specialskole, gennemgår her...
Publiceret d. 01/03 1983