Materiel

Tilskyndet af den sidste efterår afholdte demonstration af den amerikanske A PC M 113, hvor de tekniske og taktiske...
Publiceret d. 01/05 1962
Denne gang fortæller kaptajnløjtnant Ingerslev om skydning og behandling af våben, signalmateriel og motorkøretøjer...
Publiceret d. 01/04 1962
Kaptajnløjtnant O. Ingerslev fortsætter sin gennemgang af vinter- problemerne med en udførlig omtale af forhold med...
Publiceret d. 01/03 1962