Luftoperationer

Der kan idag fremskaffes langt flere oplysninger ved anvendelse af satellitter, end man under 2. verdenskrig kunne ved...
Publiceret d. 16/10 1969
Den af de amerikanske styrker i Vietnam i øjeblikket benyttede helikopter er i hovedsagen typen UH 1 B «IROQUOIS...
Publiceret d. 27/05 1966

Anonymous (not verified)

På den konventionelle krigs område fremkommer der fra tid til anden — i vore dage ca. én gang i hver generation...
Publiceret d. 19/04 1966

Anonymous (not verified)

Et af de nye træk i krigen i Vietnam er den udstrakte amerikanske anvendelse af helikoptere, der nu - i modsætning til...
Publiceret d. 19/04 1966

Anonymous (not verified)

I denne artikel findes blandt mange interessante betragtninger også nogle tankevækkende synspunkter vedrørende...
Publiceret d. 01/04 1963