Luftoperationer

Problemet om aktiv luftsikring af felthærens enheder og de materielle og uddannelsesmæssige muligheder herfor er emnet...
Publiceret d. 01/12 1971
I forbindelse med undervisningen i krigshistorie på Hærens Officersskole har premierløjtnant Kurt Bache, daværende...
Publiceret d. 01/01 1971
Efteråret 1969 nedsatte regeringen som bekendt en kommission, hvis opgave det er at analysere forsvarets...
Publiceret d. 11/04 1970