Forvaltning

I. Den svenske hærchefs forord (juni 86) Den militære interesse for Nordeuropa og Nordatlanten er stigende. Heroverfor...
Publiceret d. 01/07 1988
Som sagsbehandler i Operationsstabens Planlægningsafdeling i Forsvarskommandoen har major L. Eiming deltaget i...
Publiceret d. 01/05 1983
Kommandørkaptajn A. G jedde, Søværnets Operative Kommando, redegør her for den aktivitetsstyring, der foretages i...
Publiceret d. 01/04 1979