Forsvarspolitik

I den sidste tid har vi været vidne til en meget omfattende diskussion om forsvaret; en diskussion, der er mere...
Publiceret d. 12/01 1969
»Atomafskrækkelsesbegrebet«.2) Den konventionelle krig foregav at være en rationel politisk handling, hvor...
Publiceret d. 11/06 1968

Anonymous (not verified)

Anlægger man en vis kynisme med det formål ved en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt krig generelt kan betragtes som...
Publiceret d. 05/08 1967
I. Det militært-civile ækvivalensprincip. Enhver situation i et vågent demokrati må opbygges og ledes i pagt med...
Publiceret d. 25/07 1967
Vi kommer utvivlsomt fremover til at anskue det indbyrdes forhold mellem de civile og de militære elementer i...
Publiceret d. 07/05 1966
Enhver ny ordning i forsvaret rejser nye spørgsmål. Feltpræsteord- ningen danner ingen undtagelse, og den usædvanlig...
Publiceret d. 18/04 1966
Det franske forsvar (Sammendrag af artikel i Revue de Defence Nationale, maj 63. P. Messmer: »Notre Politique...
Publiceret d. 01/07 1963