Forsvarets organisation

Af orlogskaptajn Torben Claus Dahl, HD i regnskabsvæsen og økonomistyring, lærer ved Forsvarsakademiet. ...
Publiceret d. 01/01 2000
Foto: forsvaret.dk BaggrundBogen har en historie, der gør, at enhver ny redaktion må føle nogle af de sammeproblemer...
Publiceret d. 01/05 1998
Foto: Forsvaret.dk Historisk udviklingSpørgsmålet om militær retshåndhævelse har oprindeligt været knyttet tæt...
Publiceret d. 01/01 1997

Anonymous (not verified)