Forsvarets organisation

1. I N T R O D U K T I O N Historisk oversigt Lige så længe mennesket har været på jorden, har det vidst, at det alene...
Publiceret d. 28/10 1969
Om begrebernes ordmæssige betydning anfører forfatteren bl. a.: At kommandere, skriver Littré1), det vil sige at påbyde...
Publiceret d. 24/10 1969
Advokat Leif Lunn’s positive interesse for min fremstilling af nogle retsregler omkring tab og beskadigelse af...
Publiceret d. 12/07 1969
Det er helt utroligt at iagttage, i hvor bøj grad den såkaldte Thomsenrapport bliver anvendt til bevisførelse for...
Publiceret d. 02/01 1969