Forsvarets organisation

Advokat Leif Lunn’s positive interesse for min fremstilling af nogle retsregler omkring tab og beskadigelse af...
Publiceret d. 12/07 1969
Det er helt utroligt at iagttage, i hvor bøj grad den såkaldte Thomsenrapport bliver anvendt til bevisførelse for...
Publiceret d. 02/01 1969
Lars Hansson & Arne Lundeli: Forsvar i vår tid. Prisma, Stockholm 1967, 119 sider, sv. kr. 12,50. Forfatterne der...
Publiceret d. 20/02 1968

Anonymous (not verified)