Forsvarets organisation

  Indledning. Formålet med artiklen er at give en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at oprette en...
Publiceret d. 13/01 1980
1. OBLT S. Brynel er i et par artikler her i tidsskriftet fremkommet med nogle betragtninger vedrørende fly kontra...
Publiceret d. 01/10 1978