Flyvevåbnet

Der kan idag fremskaffes langt flere oplysninger ved anvendelse af satellitter, end man under 2. verdenskrig kunne ved...
Publiceret d. 16/10 1969
Første version af den danske "Draken" i luften Medio 1970 kommer de første eksemplarer af Flyvevåbnets nye...
Publiceret d. 12/09 1969

Anonymous (not verified)

Hvilke opgaver anser De for at være typiske hærflyveopgaver? Det endelige mål for hærflyvning må være, at kunne dække...
Publiceret d. 29/07 1967
Et af de nye træk i krigen i Vietnam er den udstrakte amerikanske anvendelse af helikoptere, der nu - i modsætning til...
Publiceret d. 19/04 1966

Anonymous (not verified)

Indledning I løbet af de seneste 20— 25 år er der foregået væsentlige strukturændringer inden for forsvaret, som...
Publiceret d. 27/07 1965
I denne artikel findes blandt mange interessante betragtninger også nogle tankevækkende synspunkter vedrørende...
Publiceret d. 01/04 1963