Diverse

British Defence Review er resultat af flere hundrede udvalgte højerestående officerers ihærdige arbejde og indbefatter...
Publiceret d. 30/05 1966

Anonymous (not verified)

Bogem titel, Strategisk tenkning (1), kan umiddelbart være vildledende, men smudsbladets illustrationer af geometriske...
Publiceret d. 29/05 1966

Anonymous (not verified)

Mogens V. Hermansen: Contribution and Reward. Exposition Press, New York 1965. US Dollars 6.50. Forfatteren er dansk;...
Publiceret d. 29/05 1966
Mogens V. Hermansen: Contribution and Reward. Exposition Press, New York 1965. US Dollars 6.50. Forfatteren er dansk;...
Publiceret d. 29/05 1966
Mogens V. Hermansen: Contribution and Reward. Exposition Press, New York 1965. US Dollars 6.50. Forfatteren er dansk;...
Publiceret d. 29/05 1966
Hæren er udsat for påvirkninger, der ikke er almindelige for civile virksomheder. Den alvorligste af disse påvirkninger...
Publiceret d. 29/05 1966

Anonymous (not verified)