Syv år for PET - Jakob Scharfs tid

Forfatter: Morten Skjoldager

Anmelder: Søren Greve

Forlag: Peoples Press 2016
div: 299 sider

Anmeldelse
Et citat af tidligere PET chef Jakob Scharf: ”Hvor meget vil vi ofre for en sikkerhed, som aldrig kan blive total” kan ses som essensen af den bog, ”7 år for PET – Jakob Scharfs tid”, som forfatter Morten Skjoldager har skrevet. Et citat, der på en fin måde perspektiverer konteksten for en efterretningstjenestes arbejde i et demokratisk samfund med alle de indbyggede paradokser og modsætninger, der findes i spandet mellem det åbne og det overvågede samfund. Kan vi egentlig forebygge og undgå terror eller er det efterhånden blevet et vilkår vi må leve med? Et andet paradoks, som medførte et fogedforbud mod offentliggørelse af bogen, er graden af åbenhed kontra graden af lukkethed omkring en efterretningstjenestes arbejde, dens metoder, de eksekutive muligheder samt de begrænsninger og de udfordringer en hemmelig tjeneste har.

Åbenhed og tillid er bærende elementer i et demokratisk samfund. Tillid kan også ses som et bærende element i en efterretningstjenestes evne og mulighed for at kunne indgå i ligeværdige samarbejdsrelationer med andre nationale og internationale søstertjenester. Graden af tillid til organisationens operative virke samt dens professionelle integritet kan dog tænkes at blive kompromitteret ved en for høj grad af åbenhed. En åbenhed, der ikke kun omfatter klassificeret eller beskyttet information, men som også kan være information, der alene svækker tilliden til en tjenestes professionalisme. Og det er en balance som forfatteren umiddelbart formår at holde igennem bogen.

Bogens faktuelle indhold er baseret på interview med Jakob Scharf samt forfatterens egen research igennem et omfattende kildemateriale. Den er velskrevet, veldokumenteret, ganske spændende og elementært godt fortalt. Fortællermæssigt krydres gennemgangen med fine citater og gode kildehenvisninger.

Kronologisk bliver bogens indhold udfoldet henover 15 kapitler, der hver især dækker en specifik historisk operation, efterforskning eller hændelse, som PET enten har ledet eller været en del af. Forfatteren dykker ned i historierne bag operationsnavne som ”Daggert” (Glasvej sagen fra Nørrebro), ”Deere” (bombningen af den danske ambassade i Islamabad), ”Cyclone” (David Headley – en af hovedmændene bag terroren i Mumbai) eller ”Constant” (terroristerne fra Sverige, der ville angribe JP i København). De voldsomme hændelsesforløb, der omkranser angrebne på henholdsvis Kurt Westergaard og Lars Hedegaard gennemgås minutiøst, mens de respektive hændelsesforløb omkring sagerne vedrørende PET’s håndtering af sikkerheden omkring Pia Kjærsgaards besøg på Christiania og sikkerhedsgodkendelsen af Henrik Sass Larsen sættes ind i en historisk kontekst. 

Bogens sidste del omfatter et efterskrift, der primært baserer sig på Jakob Scharfs egne erindringer om og perspektiver på de sager (Pia Kjærsgaard, Henrik Sass Larsen, personalestridigheder internt i PET), der i sidste ende tvang ham væk fra posten som chef for PET. Og selvom forfatteren forsøger at vinkle og afveje de parlamentariske og personlige positioner omkring disse sager, så er efterskriftet på flere måder bogens svageste part. En part, der måske godt kunne argumenteres for, burde høre hjemme i en ren selvbiografi.

Morten Skjoldager har tidligere skrevet en indsigtsfuld bog omkring terror: ”Truslen indefra – de danske terrorister i 2009”, der omhandler optrevlingen og politiets efterforskning af en af de første terrorsager i Danmark. En bog, der med baggrund i forfatterens journalistiske evner i 2010, blev indstillet til to prestigefyldte priser: ”Cavlingprisen” og ”Foreningen for undersøgende journalistik (FUJI) prisen”. I sit tidligere virke har han som journalist, herunder på Politikken, blandt andet dækket det politiske liv på Christiansborg samt specialiseret sig i den organiserede kriminalitet og terrorisme. Kort og godt en forfatter med både evne, viden og erfaring inden for området. 

 

Del: