Splittelsen i global jihad. Kampen mellem IS og Al Qaeda

Anmelder: BOR

Forfattere: L.E. Andersen, B. Lia, J. Skovgaard-Petersen, M.K. Sheikh, M-L. Clausen,
M. Crone, F. Splidsboel, S.M. Friis, T. Gemmerli, M.T. Greenwood, A. Aasgaard

Forlag: DIIS
Diverse: 179 sider; gratis - kan hentes på: http://diis.dk/publikationer/splittelsen-global-jihad

Anmeldelse

På trods af mange års vestlig krig mod Al Qaeda (AQ) har mediebilledet, de seneste år, været præget af Islamisk Stats (IS) brutale fremfærd og ekspansion. AQ har udnyttet dette til at holde en lav profil mens de dygtigt har reorganiseret sig og fokuseret på områder uden for mediernes søgelys. Gennem både dybde og bredde beskriver forfatterne fremkomsten af IS og den eksisterende splittelse i Global Jihad. Bogen er ikke kun en etymologisk beskrivelse af AQ og IS, men også en kritisk røst mod Danmarks, og store dele af den vestlige verdens, valg af strategi i bestræbelserne på at bekæmpe den globale jihad:

”Der skal således ikke meget fantasi til se, at den nuværende strategi, hvorved Vesten og Danmark har meldt sig ind i Mellemøstens trediveårskrig, er et sisyfosprojekt omtrent lige så perspektivrigt som at slå muldvarpe med en hammer i Tivoli.” (Fra bogen s.28 Lars Erslev Andersen)

Bogen er opdelt i 11 kapitler med hver sin forfatter. Kapitlerne giver læseren en helhedsforståelse for den globale jihad og det indbyggede paradox, der er at finde internt i grupperingerne og eksternt imellem grupperingerne, samt i forhold til Vesten. Kapitlerne kan stå alene og bruges som fokuseret nedslag på et givent område, men for at opnå optimal udnyttelse af bogens bredde og dybde anbefales det dog at læse bogen i sin helhed.

De første seks kapitler giver tilsammen et billede af hvorledes Jihadi proto-stater gennem de seneste 25 år har forsøgt at få rodfæste og være et reelt alternativ til stater i den westfalliske forstand.

“Det paradoksale ved den jihadistiske statsopbygning kommer ligeledes til udtryk ved, at den jihadistiske ideologi er imod stort set alle aspekter af den westfalske verdensorden, herunder fx navnene på de eksisterende stater og deres grænser.” (Fra bogen s. 31 Brynjar Lia)

Ud fra denne kontekst arbejdes der videre med beskrivelsen af IS’ udspring af AQ og hvorledes disse to organisationer adskiller sig fra hinanden og hvor Al Zawahiri er toneangivende for AQ, udråbes Al Baghdadi til Kalif for IS. IS bliver en organisation der kæmper for oprettelsen af kalifatet og bekæmpelsen af alt der ikke er som den. AQ fastholder et fokus rettet mod Vestlige interesser i Mellemøsten og undgår, så vidt muligt, at angribe andre muslimer.  IS er derimod af den opfattelse at AQ er for blødsødne og ikke har den sande ideologi. Men hvor IS i starten indtog store byer i Irak og Syrien har AQ et godt fodfæste i Yemen og til dels også i Libyen. Her har IS svært ved at vinde terræn. 

Kapitel syv er en beskrivelse af IS i det tidligere Sovjetunionen. Ubekendt for de fleste vesterlændinge rammes Rusland ugentligt at terrorangreb fra jihad-grupperinger, der oftest kommer fra Kaukasus regionen. Denne region har længe været stor-eksportør af fremmedkrigere til konflikten i Irak og Syrien og vidner om enorme interne problemer for Rusland i denne region.

Vold og offentlig lemlæstelse har gennem historien været brugt til at visualisere statens absolutte magt over individet samt for at afskrække andre i at bryde statens love. I kapitel otte og ni tager bogen læseren med ind i den uhyggelige psykologi bag de to organisationer og beskriver hvorledes specielt IS har et følelsesmæssigt tag i den menneskemasse den forsøger at rekruttere fra. Medierne er blevet en ligeså stor del af kampen som de geografiske områder. Her er især den brutalt iscenesatte vold blevet et kendetegn for IS. Læseren bliver ikke bedt om at forstå volden, men snarere blive i stand til at se bag om den åbenlyse ondskab og derved forstå hvilke mekanismer IS forsøger at operationalisere ved spektakulære og professionelt redigerede henrettelser. I IS henrettelseshistorier er der et offer, en gerningsmand og et publikum. Offeret som individ er ikke så interessant som den kategori IS sætter vedkommende i. At offeret måske er nødhjælpsarbejder for en muslimsk organisation er irrelevant for IS, der bruger offeret som et symbol på eksempelvis USA. IS udstiller deres totale magt og dominans over for offeret og der er intet de vestlige stater kan gøre for at stoppe denne henrettelse. Hovedparten af de mest brutale henrettelser bliver begået af fremmedkrigere og bogen fortsætter med at beskrive de fordele og ulemper organisationerne har ved de mange fremmedkrigere der tilslutter sig jihad-organisationerne. Det anslås at mellem 15-20.000 fremmedkrigere er draget i krig for enten AQ eller IS, som anses for at være den største aftager.

Bogen slutter af med en beskrivelse af IS og AQ’s kvindesyn. I den muslimske tradition har kvinder altid spillet en central rolle. Der er beretninger om kvindelige krigere. Men kvinder er også vigtige idet de skal føde drengebørn og opdrage dem til at blive rettroende muslimer og jihadister. Fra Skandinavien anslås mellem 60-80 kvinder at have tilsluttet sig IS for at gifte sig med jihadkrigerne. De europæiske kvinder er meget værdifulde for IS idet de europæiske fremmedkrigere helst vil gifte sig med muslimske kvinder fra Europa frem for de lokale kvinder. Sexslaverne der tages af IS har ligeledes en vigtig rolle. Ud over den håndgribelige terror og frygt sådanne overgreb afstedkommer, medvirker det til en etnisk udrensning. Et barn født af Yazidisk kvinde, men med en sunnimuslimsk far regnes således for ægte sunnimuslim.

Bogen er en nutidig og relevant nuancering i forståelsen af IS og AQ samt deres indbyrdes fjendskab. Den er friholdt for kancellisprog og appellerer derfor bredt. Da de enkelte kapitler står for sig selv forekommer der en del gentagelser der kan virke trivielle, men de er ikke ødelæggende for læseoplevelsen. Samlet set er bogen fremragende og anbefales til personer og institutioner der interesserer sig for global jihad, eller ønsker en dybere forståelse for AQ og IS. 

Del: