Soldater på skolebænk. Forsvarets Civilundervisning 1952 –1973

Christian Vognsen (red.): Soldater skolebænk. Forsvarets Civilundervisning 19521973. Odense 2001. 141 sider. Kr. 200,–.

Anmeldt af kaptajn Claus E. Andersen

En noget usædvanlig bog har med foreliggende udgivelse set dagens lys. Ikke alene i kraft af sit tema men også fordi værket beskæftiger sig med en næsten glemt side af Forsvaret – nemlig civilundervisningen. Umiddelbart når man høre ordet civilun- dervisning, er det, der umiddelbart falder en læser for, en påmindelse om den civilundervisning, som stampersonel i dag afvikler efter nærmere retningslinier efter at have optjent denne under deres kontraktansættelse i Forsvaret, men det er faktisk i virkeligheden slet ikke denne undervisning, som dette lille værk har som tema.

I f.m. et forsvarsforlig i starten af 1950’erne blev det, i lyset af den kolde krig, besluttet at udvide indkaldelsen af værnepligtige i såvel omfang som tid. Samtidig var det klart, at for at opnå en generel folkelig accept af en sådan udvidelse af værnepligten, var man nødt til at tage ekstraordinære midler i brug. Et af disse tiltag var tilbuddet til de værnepligtige om civilundervisning. Hermed var der lagt op til en gigantisk og hidtil uprøvet pædagogisk udfordring. Fordi hvad skulle undervisningen omfatte, og hvorledes skulle den formidles? Det var bl.a. nogle af de spørgsmål, man måtte stille sig og besvare i denne nye situation.

De tre forfattere har tilsammen beskrevet dette kæmpe eksperiment. De har alle tre været tilknyttet projektet på forskellige tidspunkter af gennemførelsen. Jørgen Bøgh beskriver opstarten og de første år ud fra sin tid som FCU’s (Forsvarets Civilunder- visning) første undervisningsinspektør. Christians Vognsen var forstander ved FCU og har beskrevet FCU set fra netop denne synsvinkel, og afslutningsvis vurderer David Pedersen FCU’s videre udvikling og senere afvikling i 1973.

Som konklusion på denne indledningsvise eksperimentelt prægede undervisning skriver Christian Vognsen: ”Tilbage står, at FCU som en skole i tiden – trods meget svære arbejdsbetingelser – udførte et af de dristigste pædagogiske eksperimenter i nyere tid omfattende en medborgerdannelse, en mulighed for fortsatte eller forbe- redende uddannelsesforløb, samt en støtte til grupper, der havde behov for at få en ekstra chance for at forbedre deres færdigheder i dansk og regning efter en 7–årig skolegang.” Vognsen mener, at eksperimentet må have sat sig varige spor i uddannel- sessystemet som helhed.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_130.aargang_nr.3_2001.pdf

Del:

Emneord