Søværnets skibe - illustration

I denne oversigt er kongeskibet DANNEBROG samt isbrydere, miljøfartøjer og fartøjer til søopmåling udeladt. Ligeledes er skibstyper, der nu er under udfasning udeladt. Det drejer sig om undervandsbåde, minelæggere af FALSTER- klassen samt LINDORMEN-klassen.

Armering
Kanoner: 1 stk. 127mm (US Mk. 45), 2 stk. CIWS
Missiler:   2 x 4 sømålsmissiler (Harpoon), 3 x 6 luftmålsmissiler (Sea Sparrow), 4 dobbelte luftmålsmissilstyr (Stinger)
Undervandsvåben: 2 x 2 torpedorør (MU 90), miner
Bemærkninger: Kan optræde som troppetransportskibe, støtteskibe i forbindelse med sø-, land- og luftoperationer, endvidere som hospitalsskibe og minelæggere. Kan medføre 2 MERLIN helikoptere og 2 KAMPBÅD 90. Er under bygning.

Armering
Kanoner: 1 stk. 76mm (Oto Melara), 2-4 stk. 20mm (Oerlikon)
Missiler:   8 sømålsmissiler (Harpoon), 6 eller 12 luftmålsmissiler (Sea Sparrow), 4 luftmålsmissilstyr (Stinger)
Undervandsvåben: Dybdebomber
Bemærkninger: Midtvejsmoderniseringsprogram gennemført 1996-2001. Dybdebomber kastes fra luge i hækken. Diesel- og gasturbinefremdrivning. Bovpropel.

Armering
Kanoner: 1 stk. 76mm (Oto Melara), 2-4 stk. 12,7mm 
Missiler:   2 x 4 sømålsmissiler (Harpoon), 1 x 6 luftmålsmissiler (Sea Sparrow), luftmålsmissilstyr (Stinger)
Undervandsvåben: 2 x 2 torpedorør (MU-90) eller miner eller dybdebomber
Bemærkninger: Kan udrustes til følgende roller: Overvågnings-, kamp-, anti-ubåds-, minerydnings-, minelægger og miljørolle – et standard skrog med fleksibel udrustning.

Armering
Kanoner: 1 stk. 76mm (Oto Melara), 2-4 stk. 12,7mm 
Missiler 2 dobbelte luftmålsmissilstyr (Stinger)
Undervandsvåben: Dybdebomber
Bemærkninger: Inspektionsskibe, primært til sejlads i Nordatlanten, hvor de bl.a. udfører fiskeriinspektion. Medfører 1 LYNX helikopter.

Bemærkninger: LYNX-helikopterne tilhører Søværnets Helikoptertjeneste, er stationeret på Flyvestation Karup. LYNX-helikopterne opererer også fra inspektionskibene af THETIS-klassen.

Armering
Kanoner: 2 stk. 20mm (Oerlikon)
Bemærkninger: Navngivet efter grønlandske fuglebetegnelser. Opererer primært i grønlandske farvande. Isforstærket stålskrog.

Armering
Kanoner: 2 stk. 12,7mm
Bemærkninger: Klassens enheder varierer i detaljer. LÆSØ er ombygget til dykkerskoleskib, med lukket forskib og dykkerklokke agter.

Bemærkninger: Transportfartøj, herunder ammunitions-, torpedo- og missiltransport. Transport af containere til Standard Flex koncepten. Alsidigt skib med mange opgaver for alle tre værn.

Armering
Kanoner: 2 stk. 12,7 LMG
Bemærkninger: Fartøjerne kan parvis medføres i Flexible Støtteskibe (under bygning), og kan hver medføre op til 8 personer.

 

Litteraturliste

Del:

Emneord