Skudt ned - Flystyrt i Danmark 1939-45.

Forfatter: Ole Steen Hansen

Turbine. 2018. 434 sider. Vejledende pris: 349,95 kr

Anmelder: Rune Holmeå Iversen.

 

Bombekrigen imod Nazityskland er et velbeskrevet kapitel i den moderne militærhistoriske faglitteratur. Denne bog giver en udmærket, men også unødvendig omfangsrig og ustruktureret, beskrivelse af både bombekrigen samt de nedstyrtninger, der foregik på dansk territorium..
 

Iblandt det tocifrede antal bøger om Besættelsestiden, samt 2. Verdenskrig generelt, som danske forlag hvert år udgiver, er bøger med fokus på militærhistoriske hændelser i selve Danmark stadig forholdsvist sjældne. Her er stadig et stort emnefelt åbent for yderligere arbejde.

Ole Steen Hansen, bogens forfatter, er fotograf, oversætter og tidligere lærer. Af militærhistorisk faglitteratur har han tidligere skrevet ”Bombemål Berlin” samt ”Tyskernes katastrofe - sammenbruddet i øst 1945”, der begge blev positivt anmeldt på Krigsvidenskab.dk tilbage i 2015 og 2016 (https://www.krigsvidenskab.dk/bombemaal-berlin og https://krigsvidenskab.dk/tyskernes-katastrofe-sammenbruddet-i-oest-1945).

Som titlen antyder, er denne bogs emne flystyrt, der fandt sted i Danmark under 2. Verdenskrig. Værket indeholder dog meget mere end det, og er reelt en tematisk og til dels også kronologisk gennemgang af hele luftkrigen over Danmark fra 1939-45 med de nedskudte fly og deres besætningers skæbne som et omdrejningspunkt.

Bogens første kapitler omhandler allieret og tysk luftaktivitet over Danmark fra 1939 til 1942, men herefter hører kronologien også op. Det næste kapitel omhandler således Luftwaffes aktiviteter i Danmark 1940-45 in extenso, imens det efterfølgende kapitel beskriver bombeoffensiven imod Tyskland i 1943-44. De to næste kapitler er temakapitler, der behandler minekrigen og flyvningerne til støtte for den danske modstandsbevægelse 1940-45. Afslutningsvis skriver forfatteren om de sidste krigsår 1944-45 og runder af med et udemærket lille kapitel om minde- og erindringskultur. Kronologien i de forskellige kapitler er ikke lineær, men følger derimod en given flytype og dennes indsættelse i forskellige typer opgaver i luftrummet over Danmark. 

Bogen bygger i høj grad på informationer fra forskellige internetdatabaser, som forfatteren har konsulteret flittigt i forbindelse med sit arbejde. Herudover har forfatteren også foretaget besøg i de britiske arkiver, hvorfra han lejlighedsvist citerer uddrag i form af tekster eller billeder. Der er også blevet gjort et stort arbejde med at finde samtidige danske kilder til hændelserne, f.eks. i form af avisuddrag og interviews. Værket er herudover krydret med udmærkede faktabokse, der beskriver de forskellige flytyper der blev anvendt i luftkrigen samt deres tekniske specifikationer. Disse kan være endog meget detaljerede, hvor vi f.eks. følger enkelte flys operative karriere. Herudover er bogen præget af en stor mængde anekdoter.

Vilkårene og omstændighederne bag de forskellige missioner og nedskydninger gennemgås minutiøst og i detaljer, herunder flyets opgave, hvor flyet styrtede ned, hvor mange overlevende der var, samt disse menneskers videre skæbne. Især de mange individuelle portrætter af de forskellige fly herunder deres levetid og karriere hjælper med til at sætte et ansigt og en personlig historie bag hver mission og nedskydning, omend de mange fællestræk også i længden gør det svært at huske de præcise omstændigheder bag hvert flystyrt.

Bogen er godt illustreret, med minimum et billede per side. En mindre del af billederne er dog ikke lige velvalgte i forhold til de emner, de skal illustrere, og nogle af dem er af ujævn kvalitet. Nogle gange er billedteksterne heller ikke lige præcise og relevante i forhold til motiverne. De bidrager således ikke altid til at øge læserens viden og forståelse.

Herudover lider bogen under en udpræget mangel på kort. Med mindre man er usædvanligt godt stedkendt eller forberedt på selv at sidde og plotte de forskellige lokationer ind, er det reelt meget svært at holde styr på, hvor de forskellige luftkampe og nedskydninger fandt sted.

Der er heller ikke noget indeks eller register, og idet indholdsfortegnelsen også er temmelig spartansk, må læseren selv indsætte mærker eller æselører i bogen, hvis der er hændelser eller personer, som man ønsker at vende tilbage til.

Forfatteren prøver kun få gange at hæve sine observationer op til en generel historisk syntese. Vi finder således ikke nogen diskussion omkring hvorvidt de ressourcer tyskerne anvendte på at forsvare luftrummet over Danmark reelt stod mål med de allieredes indsats. Ej heller finder vi nogen diskussion af den totale krigs vilkår og begrænsninger, noget der bliver ganske klart når forfatteren prøver at beskrive den allierede bombeoffensiv imod Tyskland. Den eneste gang forfatteren berører luftkrigsteori er i indledningen, hvor han overvejer, hvorvidt begejstringen for flyvning kan have været den drivende kraft bag forestillingen om, at krige kunne vindes fra luften.

Forfatteren har lagt et stort forarbejde i bogen, der efter alt at dømme repræsenterer hans livsinteresse og hjerteblod. Han har en stor viden på området, og har givetvis brugt adskillige år på at indsamle kildemateriale til denne bog. Bogen vil dog for meget, hvilket er et udtryk for forfatterens passion: Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden tydeligvis også over med. Forfatteren vil have det hele med, men det bliver desværre præsenteret på en uoverskuelig måde med alt for mange diversioner og ekskurser. Det gør bogen svær at overskue, og gør den samtidig unødvendig lang. Forlagsredaktøren burde måske have været en smule mere brutal her.

Denne bog giver en grundig beskrivelse af  hændelserne i luftrummet over Danmark 1939-1945, men er for rodet og ustruktureret til at være et oversigtsværk og for beskrivende til at udgøre en egentlig analyse af emnet. Forfatterens indsigt og viden gør den dog stadig læseværdig og litteraturlisten med dens mange links til databaser og yderligere litteratur, gør yderligere studier mulige, for de læsere, der gerne vil arbejde videre på egen hånd.

Del: