Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda.

Romeo Dallaire, Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda. Toronto: Random House Canada, 2003. 562 sider; 19,95 Can. dollar.

Den 4. august 1993 blev den såkaldte Arusha fredsaftale for Rwanda underskrevet. Borgerkrigen mellem den hutu-dominerede regeringshær (RGF = Rwandese Government Force) og den tutsi-dominerede modstandsbevægelse (RPF = Rwandese Patriotic Front) blev således officielt afsluttet. Den 5. oktober 1993 vedtog FNs Sikkerhedsråd mandatet for den fredsbevarende FN-styrke, UNAMIR (United Nations Assistance Mission for Rwanda), som skulle assistere med implementering af fredsaftalen. Den canadiske general, Romeo Dallaire, blev udpeget som militær chef for UNAMIR og fungerede som sådan frem til 15. august 1994.

Dellaire ventede i næsten 10 år, mens han kæmpede med sine post traumatiske psykiske problemer, før han udgav sin meget personlige skildring af UNAMIR missionen og det folkedrab, som udviklede sig under hans chefperiode i missionen. Bogen er, som titlen også indikerer, absolut rystende læsning. Man kan ikke lade være med at spørge sig igen og igen, hvordan kunne et sådant folkedrab med mere end 800.000 ofre få lov til at udvikle sig sideløbende med FN missionen i landet. Kunne det ikke være undgået, hvis der var blevet reageret adækvat på de første rapporterede indikatorer fra missionen? Dellaire er ikke i tvivl – med en opfyldelse af den ønskede øgning i UNAMIR styrke og kapaciteter ville det have været muligt at forebygge katastrofen. Dellaire ønsker ikke at udpege syndebukke, men FN-systemet, her specielt Department of Peace Keeping Operations (DPKO) samt nationale staters fokusering på egne interesser underkastes en balanceret kritik.

Bogen er i sin opbygning strikte kronologisk, men Dallaire formår med sine analyserende beskrivelser af forholdene i Rwanda at løfte niveauet op til meget mere end en almindelig dagbog. Dallaires beskrivelser er meget omfangsrige og detaljerede samt indbefatter et betydeligt persongalleri. Dette kan i perioder gøre læsningen lidt vanskelig, men heldigvis er bogen udstyret med en meget dækkende ord- og navneliste, som det, i hvert fald for undertegnede, var nødvendigt at konsultere mange gange. 

Dallaires bog kan absolut anbefales til såvel militære som civile med interesse i fredsstøttende operationer. En anbefaling, som næppe kan gøres bedre end ved at bruge forfatterens egne ord: ”May this book help inspire people around the globe to rise above national interest and self-interest to recognize humanty for what it really is: a panoply of human beeings who, in their essense, are the same”.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_133.aargang_nr.3_2004.pdf

Del: