Samarbejde/Modstand – et stadigt dilemma

Anmeldt af Poul Grooss

Niels Barfoed (red.), Samarbejde/Modstand – et stadigt dilemma. København: Gyldendal, 2006. 96 sider. Pris kr. 128.00.

Foto: Historie-online.dk

Efterfølgende skulle der være en paneldebat styret af Niels Barfoed. Jørn Bro præsenterede modstandsbevægelsens synspunkter, og Bo Lidegaard redegjorde for samarbejdspolitikkens formål og vilkår. Herbert Pundiks udgangspunkt var den jødiske befolkning i Danmark, som kun overlevede i kraft af samarbejdspolitikken. Havde der ikke været et etableret samarbejde mellem Danmark og Tyskland, var de danske jøder blevet sendt til tilintetgørelseslejr i Tyskland på et meget tidligt tidspunkt af krigen.

Bogen er forsynet med et forord af Eva Truelsen. Den indeholder de tre hovedindlæg samt debatten i redigeret form. Bogen er endvidere forsynet med tre tillæg af udenrigsminister Per Stig Møller og de to tidligere udenrigsministre, Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann-Jensen. Her kommenteres problemstillingerne efter debatten. Disse tre indlæg har meget sigende overskrifter: ”Heroisme eller realisme”, ”Mod med tilbagevirkende kraft” og ”Et moralsk svigt”.

Emnet har ikke mistet sin aktualitet, selv om der er gået mere end 60 år efter besættelsens afslutning. Det drejer sig om politiske, eksistentielle og moralske valg. I bund og grund drejer problemet sig om overlevelse på andres bekostning. Det drejer sig om et samvittighedsspørgsmål, og ifølge Dante ”er den hedeste plads i helvede forbeholdt den, der forholder sig neutral i samvittighedsspørgsmål”. Det fornemmer man også i referatet fra denne intense debat. Flere af indlæggene går dog på, at situationen i 1940 for eksempel ikke kan sammenlignes med situationen i 1943. Der skete en ændring i løbet af krigen. Eller sagt på en anden måde: Der skete en løbende justering af opfattelsen om ”samarbejde eller modstand” i løbet af krigen. Det skyldtes både, at krigslykken vendte, og at den tyske voldsanvendelse eskalerede. I de fleste andre besatte lande fik man slet ikke valget mellem samarbejde og modstand, men Hitlers krigsmaskine havde brug for Danmarks landbrugsproduktion, industriproduktion, arbejdskraft og transportkapacitet. Med disse vigtige behov kunne man godt slække lidt på jagten på den jødiske befolkningsgruppe! Danmark havde særstatus, og det gav muligheder for nogle, medens det vakte afsky hos andre. Valget har jo ikke været let, og ikke alt har været sort eller hvidt. Ofte har man bevæget sig i gråzoner. Alle ville jo gerne undgå krigens ødelæggelser. Når det hele var overstået, så skulle Danmark jo gerne stå klar med intakt infrastruktur og produktionsapparat, ligesom befolkningen gerne skulle være både velnæret og uskadt.

Det er altid nemt at træffe beslutninger med tilbagevirkende kraft, og jeg har da også min egen personlige opfattelse af problemstillingen ”samarbejde eller modstand”. Det har vi vel alle sammen. Personligt har jeg ikke haft meget til overs for hverken samarbejdspolitikken eller udenrigsminister Erik Scavenius, men jeg må sige, at Bo Lidegaards redegørelse og argumentation for samarbejdspolitikken og Scavenius’ synspunkter er ganske fremragende.

Debattens deltagere kom også ind på kommunisternes rolle i modstandskampen. Man kan vel næppe sige, at de kæmpede for demokratiet, men de får et skulderklap og en tillidserklæring fra deres borgerlige medkæmpere. Tilsvarende nævnes også, at valget for nogle stod mellem at støtte nazister eller kommunister, og for mange borgerlige føltes truslen fra de sidstnævnte størst.

Det er en fabelagtig lille bog, som burde bruges i undervisningen på landets skoler. Den kan med fordel læses i sammenhæng med ”Førerens germanske arm – SS i Danmark”, som anmeldes i samme nummer af Militært Tidsskrift. Jørn Bro nævner (s. 69), at debatten om dette emne ”nærer vores tankevirksomhed, der måske gør os bedre egnede til at tage store udfordringer op næste gang, hvis de skulle ramme ind i vores tilværelse”. Det kan jeg kun være enig i, og deri ligger der både en opfordring og en udfordring til yngre generationer.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.3_2006.pdf

Del: