Running the World

Anmeldt af Asger C. Bagge

David J. Rothkopf: Running the World. New York: Public Affairs, 2005.

 

I Rothkopf’s bog beskriver på ca. 500 sider bagrunden for dette nye “council” og den udvikling der er sket siden da, specielt med henblik på den indflydelse og betydning etableringen af denne organisation har haft.  Hans titel på bogen mere end antyder hvad han mener om det.  Han beskriver den organisation som blev bygget op, og de hovedpersoner der indgik heri, fortaeller om fejltagelser og successser, og påpeger direkte, at den indflydelse som the National Security Advisor fik, afhang fuldstændig af dennes adgang til presidenten, sammenlignet med de andre hovedaktører, ikke alene, med især vicepresidenten og udenrigsministeren i en given regering.

Det er instruktiv læsning, i et letforståligt sprog, og med baggrund i betydningen af denne nyskabelse i 1947, giver bogen et fortraffeligt overblik over udviklingen af NSC.  Ikke mindst de “slagsmål”, der fandt sted mellem, specielt the National Security Advisor og udenrigsministeren, hvis område den siddende minister meget ofte syntes gået for nær af denne “nye” organisation, bliver beskrevet og uddybet.  Forfatteren forklarer videre, med eksempel i den første Bush regering, hvorledes en velfungerende national sikkerheds organisation, bemandet med kvalificerede personer både i toppen og længere nede, kan yde en president med stor viden om udenrigspolitik væsentlig støtte til opnåelse af meget tilfredsstillende resultater (den internationale samordning i forbindelse med den førte Golf krig i 1990) og tilsvarende hvor svigtende interesse eller forståelse hos presidenten kan føre til noget nær katastrofer (Regan og Iran-Kontra skandalen).

                             Indholdet er ført frem til 2004 og påpeger de mange udfordringer som afslutningen af den kolde krig har givet U.S.A.  Den beskriver, hvad der førte til den nuvarende administrations “angreb” på Iraq og de mange konsekvenser heraf, ikke mindst i lyset af den “nye“ situation omkring U.S.A.s stilling som den eneste superpower i en global verden med tidligere ukendte medspillere som Indien, Brasilien, Nordkorea, Iran, det nye EU (og Euroen) og Sydafrika, og med Kina i en hvis forstand siddende på stakittet.

                             Bogen er forsynet med et godt noteapparat og en omfattende bibliografi.  Ind imellem kan man naturligvis fornemme forfatterens synspunkt, og specielt det sidste kapitel kan siges at opsummere forfatterens sikkerhedspolitiske grundholdning, nemlig, at i en stadig mere foranderlig og usikker verden må nye værktøjer, stadig justerede holdninger og opdaterede behandlingsapparater og -metoder være kritiske forudsætninger for en superpower-regering, hvis målet er fortsat sikkerhed og udvikling.

Bogen anbefales til anskaffelse på Garnisionsbiblioteket.

                             Rothkopf har en masters degree i journalistik fra Columbia universitetet.  Efter en karriere i journalistik var han undersekretær i det amerikanske handelsministerium under den første Clinton administration.  Siden har han været i privat virksomhed som rådgiver og konsulent, herunder undervist i internationale relationer på Columbia universitetet 1998-2003.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.1_2006_1.pdf

Del: