"Resource Wars"

Anmeldt af kommandoer Asger G. Bagge.

Michael T. Klare:  Resource Wars,  Metropolitan books, 2001, (Henry Holt & Co, New York), 289 sider, indbundet.


 
 

Ved en tilfaeldighed kom jeg til at overvaere et foredrag af Michael T. Klare paa det lokale bibliotek en dag i juni 2001.  Titlen paa foredraget var den samme som paa hans netop udgivne bog, Resource Wars.  Jeg fandt hans fremlaegning af synspunkter interessante nok til at koebe bogen. Han fortalte ioevrigt, at hans naeste foredrag skulle foregaa nogle faa dage senere for eleverne paa NATO Defence College i Rom.  Michael Klare er historiker.  Han er leder af et "Five College Program in Peace and World Studies," baseret ved Hampshire College i Amherst, Massachusets, U.S.A. Han har udgivet flere boeger om krig og krigsfoerelse.
 
Der udgives i disse aar mange boeger om sikkerhedspolitiske aspekter og om de mere sandsynlige aarsager til fremtidige krige, ikke mindst i U.S.A., og denne bog adskiller sig ikke i indhold og baggrund meget fra de fleste andre af slagsen: Situationen efter kommunismens fald beskrives, herunder liberalisering af verdenshandelen og behov for stabile vilkaar for denne udvikling. Tilvejebringelsen og fordelingen af de noevendige ressourcer begrunder bekymring hos den eneste tilbagevaerende supermagt (U.S.A.) om hvordan denne stabilitet kan sikres samtidigt med, at mindre stater med vaerdifulde ressourcer, der kan markedsfoeres til gode priser, arbejder paa fuld kraft paa at kapitalisere den ofte nyvundne "frihed" til egen fordel, ofte i et slagsmaal mellem rivaliserende grupper indenfor landet eller mellem nabostater.
 
Klares bog er interessant fordi han, i en afdaempet, men koncis og kort form, fremlaegger sine synspunkter uden faldbelader eller alenlange udredninger. Olie og gas er det foerste emne der behandles, efter det indledende kapitel der saetter rammerne.  Et af de "nye" omraader er omraadet omkring Det Kaspiske Hav, hvor de fleste lande, der har vigtige interesser i Perser Golfen, proever at vaere med ved rollefordelingen.  Ved investeringer m.v. forsoeger de at sikre sig kontrol med disse livsvigtige ressourcer bl. ved at soerge for at "varen" kommer ud af omraadet via venligtsindede stater eller omraader.  Kina for eksempel forsoeger at faa en pipeline til at gaa oestover (via Afghanistan!) medens amerikanske interesser arbejder paa fastholdelse af en liniefoering gennem Georgien til Sortehavet, eller en ny linie ogsaa via Georgien til en Tyrkisk havn i Middelhavet. Et andet omraade vi utvivlsomt kommer til at hoere mere om er Det Sydkinesiske Hav, hvor der synes at vaere store forekomster at baade olie og gas.  Kina har her klart tilkendegivet sine interesser og manipulerer voldsomt for at sikre sig broderparten. Hele sagen omkring det amerikanske spionflys landing i april paa Hainan oeen, haenger sammen med, at
U.S.A. overvaager Det Sydkinesiske Hav bl.a for at reducere kinesiske overgreb paa andre landes etablerede rettigheder i de oekonomiske zoner, der er basseret paa "ejerskab" af de mange smaa oeer og rev, som Det Sydkinesiske Hav er fuldt af.
 
Efter olie og gas, diskuteres konflikter der kan opstaa som foelge af den civiliserede verdens behov for ferskvand dels som drikkevand, men hovedsageligt til kunstvanding og foedevareproduktion.  Nilen, Jordan floden, Eufrat/Tigris og Indus er behandlet indgaaende med historisk bagrund og udviklinger paa vej.
 
Derefter behandles andre vigtige ressourcer saasom aedle metaller og fuldgroet toemmer ligesom andre vaerdifulde metaller omtales. Her kommer Afrika syd for Sahara ind i billedet, og der gives eksempler paa, hvad den virkelige aarsag er til de mange stammefejder, og paa hvordan forsoeg paa at berige sig (baade blandt valgte og selvbestaltede ledere godt hjulpet af udenlandske finansinteresser) foerer til krigshandlinger, uro, sult og noed i dette i forvejen tilbagestaaende omraade.
 
At laese om dette i en bog paa ca. 300 sider giver en en masse grund til eftertanke. Forfatteren er amerikaner, og det fornaegter sig ikke, men paa den anden side kan det vaere interessant for en europaeer at saette sig ind i den amerikanske tankegang omkring sikkerhedspolitik og hvad der kan taenkes at medfoere amerikansk militaer indgriben i rundt om i verden.  Hvad der goer bogen til noget saerligt er ogsaa, at forfatteren ikke koeber det almindelige amerikanske svar paa hvad der skal til (mere styrke og mere krudt og kugler), men tilkendegiver, at der er andre veje at gaa, og naar U.S.A. har indset, at alternativer er mulige og formentlig at foretraekke (billigere og mindre blodige), kan mere fredelige loesninger opnaas.
 
Bogen er anbefalelsesvaerdi baade til anskaffelse paa Garnisionsbiblioteket og til Selskabets laesekreds.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_130.aargang_nr.4_2001.pdf

Del: