Rapporter, tidsskrifter m. m.

Rapporter, tidsskrifter m. m. udgivet I MT årgang 2010 udgivelse 1.

Forsvarets Efterretningstjeneste har udsendt ”Efterretningsmæssig risikovurdering 2009”. Det er et lille uklassificeret hefte på 49 sider, hvor redaktionen er afsluttet den 18. august 2009. Efter et forord af tjenestens chef bringes definitioner og hovedkonklusion. I de følgende kapitler redegøres for globale tendenser, stormagtsrelationerne, Europa, Mellemøsten, Afghanistan og Pakistan, Afrika og Asien.

Tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup, der er ansat på Forsvarsakademiet som Research Director, China Studies, har i november 2009 udgivet en engelsksproget rapport: ”The Return of China: Globalization and Economic Power”. Siden tiden omkring Kristi fødsel har Kina været en økonomisk supermagt, men perioden fra 1820 til 1976 blev præget af stagnation og fald. Herefter har Kinas økonomi været præget af en voldsom vækst, og forfatteren beskriver især to aktuelle problemstillinger:

 

· På hvilke områder er Kina bagud i forhold til USA, EU og Japan?

· Opsvinget i den kinesiske økonomi skyldes globalisering af verdenshandelen, og når verdens økonomi er udsat for en krise, hvad vil det så betyde for udviklingen i Kina?

 

I serien af Forsvarsakademiets aktuelle rapporter foreligger nu: ”Libyen: ”Fra slyngelstat til ’normal’ stat” af seniorforsker Ulla Holm. (www.fak.dk). Forfatteren er ph. d. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og arbejder med islam i international politik, EU’s naboskabspolitik over for de arabiske lande samt de nordafrikanske staters regionale sikkerhedspolitik. Publikationen er et resultat af samarbejdet mellem DIIS og Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. I alt 29 sider.

På engelsk udgiver Forsvarsakademiet også ”International Organisations: Their Role in Conflict Management” skrevet af Peter Dahl Thruelsen. Udgivelsen fokuserer på de ”værktøjskasser”, som er afgørende i relation til sikkerhedspolitik.

DIIS står som udgiver af tidsskriftet ”Den ny verden”, som udkommer fire gange om året. Abonnement 245 kr. årligt. Enkeltnumre 85 kr. pr. stk.

Nr. 3/2009 rummer en række artikler med et fælles tema om at se 11 år ud i fremtiden: ”Udviklingssamarbejde anno 2020 – gode viljer og kortsigtede interesser”. Nr. 4/2009, (som ved en fejl er nævnt på hver enkelt side som nr. 4/2008), bærer titlen ”I klimaets navn”. Det er på grund af klimatopmødet i København helt helliget de udviklingspolitiske udfordringer og muligheder.

Del:

Emneord