Rajko Djermanovic: Jugoslavien. Det danske Forlag 1965. 263 sider, kr. 34,75.

Næppe noget andet europæisk land har haft en så omskiftelig og blodig historie som Jugoslavien. Lige siden oldtiden har dette område været et brændpunkt for stormagtspolitikken, men selv 500 år under tyrkisk fremmed herredømme kunne ikke knægte befolkningens stærke frihedstraditioner, og i 1918 blev Jugoslavien omsider en selvstændig stat. Udviklingen siden da har imidlertid været en tragisk fiasko for de demokratiske kræfter i landet, der først måtte kæmpe mod kong Pauls halvfascistiske diktatur og derefter mod de nazistiske invasionsstyrker og hjemlige quislinge-regeringer for tilsidst at blive fuldstændig udmanøvreret af Titos kommuniststyre. Hvorledes dette er gået til, er så godt som ukendt i den vestlige verden, der helt har ladet sig besnære af Tito-syste- mets politiske myter om »nationalkommunisme« og »neutral« udenrigspolitik. Men før krigen var det jugoslaviske kommunistparti helt uden betydning, og først når man kender dets vej til magten, er man i stand til virkelig at bedømme Jugoslaviens betydning i Øst-Vest-konflikten.

Det er denne ellers mørkelagte historie Rajco Djermanovic — tidligere jugoslavisk ambassadør i Skandinavien — her lægger frem. Han var før krigen en af lederne inden for den demokratiske opposition mod det kongelige diktatur, sad under krigen i koncentrationslejr og gik efter krigen i jugoslavisk diplomatisk tjeneste, indtil han brød med Tito efter Djilas- affæren i 1954. Djermanovic er nu bosat i Sverige, hvor han har holdt forelæsninger ved Stockholms universitet. Udover den direkte dokumentation, der kun omfatter udviklingen i Jugoslavien, sigter denne beretning langt ud over det snævert halkanpolitiske. Den prøver at opstille et memento for demokratiet: Sådan kan det gå, når de demokratiske kræfter, uanset de faktiske styrkeforhold, står splittede og tøvende over for en håndfuld effektive kommunister, hvis mål er, uanset midlerne, at tiltage sig magten i en stat.

red.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon rajko_djermanovic_jugoslavien.pdf

 

Del: