Preben Dollerup: Konflikten Indien-Pakistan. Udenrigspolitiske Skrifter, serie VII nr. 2. Det danske Forlag og Det Udenrigspolitiske Selskab, 1965. 78 sider, kr. 8,00.

Det var ikke alene med angst for de verdensomspændende konsekvenser, at avislæsere, radiolyttere og fjernseere i september 1965 erfarede om den kinesiske note til Indien under krigen mellem Indien og Pakistan om Kashmir. Det var også med undren, ja forvirring, at offentligheden blev underrettet om de mærkelige og vidtrækkende ændringer, der var sket i alliancer og synspunkter fra den kolde krigs dage. Ikke alene forberedte Indien sig på krig med det Kina, som Nehru i sin tid havde introduceret i de fredelige nationers gode selskab, men Kinas trussel blev fremsat som støtte til Pakistan, landet der forbinder de to af USA opbyggede pagtsystemer i Asien, CENTO og SEATO. De politiske fronter i Asien var brudt sammen under den konflikt om førerskabet i verdensdelen, som havde fundet sted mellem Kina og Indien og under de bestræbelser, som USA har udfoldet for at »inddæmme« Den kinesiske Folkerepublik.

Fra vestmagternes og Sovjetunionens side indså man klart, at en løsning af Kashmir-problemet var tvingende nødvendigt, hvis Kina skulle fratages mulighederne for at spille Indien og Pakistan ud mod hinanden og derved svække USA’s og Indiens stilling i Asien. Den indiskpakistanske krig har, sine mange tragiske sider til trods, haft i det mindste een nyttig virkning: at slå fast, at striden om Kashmir er en af nøglerne til Asiens politiske fremtid. Desværre er bogen afsluttet før den seneste udvikling i konflikten: Mødet i Tashkent mellem Indiens og Pakistans premierministre. Det møde, der indtil det sidste tegnede til at blive en stor fiasko, men som virkelig, med den sovjettiske ministerpræsident som mægler, endte med en aftale, der — måske ikke mindst ved den tragiske sluteffekt, premierminister Shastris død - giver løfter om en fredelig løsning af problemerne. Redaktør Preben Dollerup er udenrigspolitisk medarbejder ved radio og TV.

red.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon preben_dollerup_konflikten_indien-pakistan.pdf

Del: