Politisk ledelse og døde soldater: Lukkes Forsvarskommandoen og hvad betyder det for forsvaret?

4 kommentarer / 0 nye
Sidste indlæg
Politisk ledelse og døde soldater: Lukkes Forsvarskommandoen og hvad betyder det for forsvaret?

I forbindelse med aftale om ny forsvarslov mellem regeringen og enhedslisten har forskellige politikere og eksperter udtalt sig. Nedenfor har jeg indsat links til en række af dem, og jeg giver dem en KOMMENTAR med på vejen. Jeg starter selvfølgelig med et link til et interview jeg selv gav til Radio 24syv Datolinjen

http://arkiv.radio24syv.dk/video/8212957/datolinjen-28-05-2013?start=1690
KOMMENTAR: Jeg ville også gerne have talt om den logiske forbindelse til sammenlægningen af de tre operative kommandoer, og hvad det kan betyde for arbejdsdelingen mellem et ministerie+ og værnsfælles OKO - ikke mindst mellem den operative division, som forsvarschefen er tiltænkt som chef for, og så ny OKO...

Det blir også interessant om forsvarschefen helt mister kommandoen over FMT og FPT... Hvis man ikke har ansvaret for personalepolitikken, er man så Chef for forsvaret?? Med denne model (som ikke er besluttet endnu) er det vel snarere Departementchefen, der er forsvarschef, mens forsvarschefen reelt kun er højst rangerende officer, chef for operationer, samt ministerens og regeringens primære militærrådgiver.

FORSVARSMINISTEREN om fair besparelser:
http://politiken.dk/politik/ECE1982241/forsvarsministeren-til-vko-man-sk...
"Jeg synes kun, det er fair, at hvis man skal spare i antallet af konstabler og mekanikere, så skal man også lave besparelser i den øverste ledelse i forsvaret," siger Nick Hækkerup
KOMMENTAR: Det er da ret uinteressant hvad der er "fair" i denne sag. Det må da dreje sig om hvad der giver det bedste forsvar for pengene, ikke hvad antallet af chefer er. Dette argument er en leflen for bestemte faggrupper, snarere end et ønske om et effektivt forsvar. Det betyder ikke, at der ikke kan rationaliseres i den øverste ledelse. Det er et politisk snarere end et sagligt argument - og det fjerner fokus for det essentielle: at få bedre forsvar for pengene.

LARS BARFOED (K) om soldaternes sikkerhed:
http://www.b.dk/politiko/enhedslistens-magt-giver-barfoed-graa-haar
"Jeg frygter, det vil gå ud over vore soldaters sikkerhed, hvis vi ikke træffer beslutninger, der er velunderbyggede og militærfagligt funderet, sagde Lars Barfoed."
KOMMENTAR: Nu har ministeren jo ikke ligefrem en interesse i at få døde soldater, så mon ikke han lytter til de råd han får? Jeg mener organisationen er langt mindre vigtig end den kultur, der opbygges. Opfordres til kritisk, men konstruktiv dialog, eller videreføres Søren Gades "hold kæft eller din karriere tilsander"-regime? Skabes en kultur, hvor der er plads til de "skæve" meninger og analyser? Det har intet med organisationen af ministerium og kommando at gøre...

LENE ESPERSEN (K) om forsvarsministerens helhedsansvar:
http://www.b.dk/politiko/konservative-vil-genoplive-forsvarskommandoen
"Nedlægges Forsvarskommandoen, vil forsvarschefen miste det helhedsansvar, han har i dag. Dermed mister han også evnen til at kunne give de bedste militærfaglige råd. Det vil i sidste ende betyde, at vi udsætter vores soldater for større risici, når vi sender dem ud," siger Lene Espersen til Berlingske Nyhedsbureau.
KOMMENTAR: Her har Espersen fat i noget - i hvert fald i starten i sætningen. Der kan blive vanskeligt at give kvalificeret rådgivning (læs: underbygget af faglige analyser lavet i organisationen) uden dagligt ansvar for hele butikken. Det man ikke har ansvaret for i det daglige, er man heller ikke ligeså opdateret på og inde i. Forsvarschefens helhedsforståelse kan derfor lide skade, og dermed hans rådgivning. Det er langt fra sikkert det går sådan, man der er en risiko, man er nødt til at se på.

ENHEDSLISTEN om stærk politisk styring og kontrol:
http://www.b.dk/politiko/enhedslisten-aftale-oeger-politisk-kontrol-med-...
"Aftalen er historisk, fordi den fører til en stærkere politisk styring med forsvaret. Jeg synes, det er helt afgørende, efter vi i årevis har set skandale på skandale," siger forsvarsordfører Nikolaj Villumsen (Ø).
KOMMENTAR: Med stærkere politisk styring menes mere centraliseret styring. Den stærke centralmagt og statsstyring med samfundet var jo også kernen i enhedslistens ideologiske forbilleder i østblokken. Det blev vældig effektivt [sarkasme kan være anvendt]. Men man undgik ganske givet en del (offentlige) skandaler. I stedet havde man Gulag.

ZENIA STAMPE (R) om samtænkning (og om FKO som den implicitte årsag til skandaler):
http://politiken.dk/debat/profiler/zenia-stampe/ECE1981997/den-kolde-kri...
Zenia Stampe skriver: "Men i dag er det danske forsvar ikke længere skruet sammen til at imødegå en invasion fra Østtyskland, Polen og Sovjet. Opgaverne er i dag komplekse, under konstant forandring - og aldrig strengt militære. Tværtimod må forsvarets handlinger og strategi altid ses i lyset af politiske, juridiske og civile perspektiver. Det betyder, at vi har brug for et forsvar, der kan tænke udover den strenge militære faglighed. Der kan samarbejde med andre myndigheder. Der kan udøve militærfaglig rådgivning i lyset af politisk, juridisk og civil rådgivning."
KOMMENTAR: Jeg er meget enig. Til gengæld er resten af hendes debatindlæg ren gift på civile-militære relationer. Jeg mener hendes analyse er forfejlet og at årsagen til de nævnte "skandaler" snarere skal findes i Søren Gades ledelsesstil.
Se min kronik her: www.b.dk/kronikker/vis-gensidig-respekt-og-tillid
Og Robert Petersens artikel her: http://www.krigsvidenskab.dk/den-civil-milit%C3%A6re-systemkrise

Mere i samme boldgade, men uden den giftige tone:
http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1983570/sammenlaegning-i-forsvaret-e...
Fra LEDER I POLITIKEN d. 30/5: "Og hvorfor egentlig ulejlige sig med at opfinde nye argumenter for en sammenlægning, når de bedste af slagsen kan findes i en bog skrevet af venstrefolkene Troels Lund Poulsen og Søren Gade i 2003: "Den kolde krig nødvendiggjorde ikke tæt koordination mellem forsvarschefen og politikerne. I dag forholder det sig imidlertid anderledes. I dag deltager Danmark med militære enheder i krise- og krigsområder (...) Derfor er det af afgørende betydning, at der er tæt samarbejde og en udpræget grad af tillid mellem det politiske system og forsvarets øverste ledelse. Forsvarschefen og forsvarsministeren bør derfor "sidde i samme hus", skrev de to venstrefolk blandt andet i bogen "Den forandrede verden", som TV 2 har mindet os om."

Også STATSMINISTEREN holder sig til disse argumenter:
http://politiken.dk/politik/ECE1982082/thorning-der-er-for-meget-overlap...
"Trusselsbilledet for Danmark har ændret sig, og derfor skal organiseringen af forsvarets ledelse tilpasses den nye situation."

HKKS har så den modsatte mening, uden dog rigtigt at underbygge den:
http://politiken.dk/politik/ECE1981917/forsvarets-ansatte-om-forlig-mini...
"Jeg er bange for, at vi mister forsvarsstaben som det meget professionelle styringsredskab til at lede forsvaret", siger Flemming Vinther, som er formand for de ansatte i Hærens Konstabel- og Korporalforening.

PETER VIGGO JAKOBSEN om mere ansvar til ministeren:
http://politiken.dk/politik/ECE1981935/ekspert-ny-forsvarsstruktur-vil-g...
"Det eneste, der bliver nemmere i forhold til tidligere, er, at det nu bliver lettere at placere ansvaret entydigt hos ministeren. Ministeren kan ikke længere bare sige, at det er folk ude i Forsvarskommandoen, der har lavet en fejl.", fortæller Peter Viggo Jakobsen.
KOMMENTAR: Påtager ministeren sig så også opgaven som strategisk leder, som Robert Gates gjorde det i USA, frem for opgaven som "tyran", som Rumsfeld gjorde det, så får vi virkelig en forbedring af forsvarets ledelse.

Af Jacob Barfoed (Major, FLV)

Kommentarer

vandtætte skoder?

"De konservatives forsvarsordfører, LENE ESPERSEN, mener, at det vil blive umuligt for Folketinget at adskille, hvad der er ren militærfaglig rådgivning og hvad der er politisk påvirket rådgivning. »Hvordan kan militærfaglig rådgivning fastholdes, når de medarbejdere, der skal udarbejde grundlaget, er underlagt departementschefen,« spørger Lene Espersen. Hun har bedt Nick Hækkerup garantere, at de medarbejdere, der skal udarbejde grundlaget for forsvarschefens rådgivning, ikke har kontakt til eller modtager instruktioner fra departementschefen."

http://www.b.dk/nationalt/roed-aftale-om-at-lukke-forsvarskommandoen

KOMMENTAR: Problemet ved Espersens argument er, at der allerede i dag, via de uformelle kanaler, foregår instruktioner fra ministeriet til den såkaldte "militærfaglige" rågivning fra FKO. Vi er derfor tilbage ved mit grundargument om at den politiske ledelse bør fremme en kultur, hvor der er plads til politisk ubekvemme analyser og rådgivning.

Desværre handler politik jo ikke om det bedste argument, men om det bedste spin, og her har vi nok et af kerneproblemerne. Ministeriet (i dag) har jo til opgave at udarbejde analyser og argumenter, der kan fremme ministerens politiske agenda. Problemerne opstår, når denne agenda ignorerer modsatrettede analyser og argumenter - at man ikke har tilstrækkelig tiltro til at man kan argumentere sagligt for sin sag, men er nødt til at fortie det der taler i mod...

Dialog er den eneste vej

Kommentar i Berlingske

Socialdemokraternes medlem af forsvarsudvalget Trine Bramsen (TB) ser i et læserbrev lørdag 1. juni i Berlingske frem til nu at "helbrede forsvarets syge ledelseskultur" og gøre op med den "ineffektive, dyre, forældede og håbløst umoderne" organisation af forsvaret. Ikke ligefrem den smukkeste gravskrift over Forsvarskommandoen og de mange ansatte, der - på trods af skandalerne - er lykkedes gevaldigt godt med at levere det forsvar og den militære styrke, som Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, ledet af skiftende regeringer, fra 1992 og frem til i dag har stillet krav om.

Alting har sin tid. Også forsvarskommandoer. Og jeg er ikke særligt bekymret for, at fremtidens politiske og militære ledere - også i rammen af en anden organisationsform - vil gøre deres bedste for, at de opgaver, som Folketinget pålægger Forsvaret, vil kunne løses. Og forhåbentlig med færre skandaler.

Der er til gengæld ingen grund til at gøre forholdet bittert mellem de, der skal se fremad. Det synes jeg TB gør med sit meget negative sprogbrug. Og dermed risikerer TB at skabe det samme misforhold mellem den kommende militære og politiske ledelse af Forsvaret, som TB selv mener er skabt mellem det, som TB kalder "forsvarets ledelsestalenter" og "den herskende militære ledelseskultur".

Krige udspringer som bekendt ofte af hård politisk retorik.

Som soldat må jeg anbefale dialog.

Nicolas T. Veicherts, oberstløjtnant, chef for Forsvarsakademiets Institut for Sprog.

Nu bliver det spændende at se

NY FORSVARSMINISTER!   http://www.b.dk/politiko/wammen-har-faaet-sin-oenskepost

Nu bliver det spændende at se hvad den nye minister vil - og om han læser denne debat ;-)

Forhåbenlig kan han være med til at rense den luft, der blev forpestet ved debatten om ny forsvarschef i foråret 2012 (Se Robert Petersens artikel her: http://www.krigsvidenskab.dk/den-civil-milit%C3%A6re-systemkrise, og min kronik her: www.b.dk/kronikker/vis-gensidig-respekt-og-tillid)

Jeg håber, at Wammen sætter sig for bordenden og bliver en aktiv leder for forsvaret, herunder får skabt et godt ledelsessamarbejde med og mellem de øverste militære chefer og departementets civile topchefer! 

Jacob Barfoed

Tilføj kommentar

Log ind eller tilmeld for at skrive en kommentar


Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.