Ole Immanuel Frandsen: Fra kugleramme til elektronregnemaskine. Akademisk Forlag 1965, 70 sider, kr. 8,- heft.

Denne bog er udgivet i anledning af indvielsen af The Northern Europe University Computing Centre (NEUCC) ved Danmarks tekniske Højskole den 27. november 1965. Den tager sigte på at give en indføring i de ideer, der ligger til grund for benyttelsen og virkemåden af den moderne, elektroniske cifferregnemaskine.
Forfatteren giver en indføring i de grundlæggende matematiske principper og beskriver udviklingen fra regning på aba- cus, regnebrædtet, til de moderne cifferregnemaskiner. Herunder beskrives titalsystemets udvikling og totalsystemet, der danner grundlaget for elektroniske ciffermaskiners arbejde. Disse maskiner, konkluderer forfatteren, er en ganske selvfølgelig videreudvikling af en tusindårig sum af menneskelig snilde og erfaring. De er, som andre maskiner, blot et nyt og kraftigt værktøj, hvis praktiske udnyttelsesmuligheder og begrænsninger kan læres af enhver, som er indstillet på, at uanset hvor godt et nyt værktøj end måtte være, kræver det dog en vis tilvænning og oplæring, før man kan benytte det. Bogen er rigt illustreret.

red.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon ole_immanuel_frandsen_fra_kugleramme_til_elektronregnemaskine.pdf
 

Del: